TNT-tutkinto 2024

Lopputyö

TNT-tutkinnon lopputyö kirjoitetaan jostakin alla olevista aihevaihtoehdoista. Tutkinnon suorittaja valitsee aiheen annetuista vaihtoehdoista itse. Lopputyön ohjeellinen sivumäärä on 10–20 sivua.

Lopputyön aihevaihtoehdot 2024

Valitse yksi alla olevista aiheista lopputyösi aiheeksi:

  • Yritysvastuun integrointi pk-yritysten strategioihin: toimenpiteet, haasteet ja mahdollisuudet
  • Taloushallinnon ammattilaisen rooli, tehtävät ja lisäarvo perheyrityksen sukupolvenvaihdoksessa
  • Yrityskaupat ja -fuusiot pk-yrityksissä: onnistumiset ja kompastuskivet case-esimerkein
  • Pk-yritysten riskienhallinta taloudellisen epävarmuuden aikoina
  • Tekoälyn rooli ja käytännön hyödyntäminen taloushallinnon neuvonantajan työssä
  • Hyvä hallintotapa pk-yrityksissä: parhaat käytännöt esimerkkiyrityksissä

Mallipohja lopputyön kirjoittamiseen

Lataa tästä lopputyön dokumenttipohja ja käytä sitä lopputyön kirjoittamiseen:
TNT-tutkinnon lopputyön mallipohja

Hyväksytyn työn arvioinnissa korostuvat näkökulmat

  • Lopputyössä on selkeä organisaation kehittämisnäkökulma
  • Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ovat monipuolisia, käytännönläheisiä ja innovatiivisia
  • Oma ajattelu ja pohdinta tulee selkeästi esille
  • Kirjoittaja tuo yleiseen keskusteluun aiheesta uutta tietoa ja uusia näkökulmia

Lisäksi lopputyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn ulkoasuun, sisällön jäsentelyyn ja oikeinkirjoitukseen.

Lopputyö pitää palauttaa viimeistään 6. syyskuuta 2024 klo 24 mennessä palautuslomakkeella tämän linkin kautta.

Vaadittu tiedostomuoto on PDF. Liitä mahdolliset liitteet samaan tiedostoon lopputyön kanssa.