TNT-tutkinto 2024

Lopputyö

SISÄLTÖ PÄIVITTYY

TNT-tutkinnon lopputyö kirjoitetaan jostakin alla olevista aihevaihtoehdoista. Tutkinnon suorittaja valitsee aiheen annetuista vaihtoehdoista itse. Lopputyön ohjeellinen sivumäärä on 10–20 sivua.

Lopputyön aihevaihtoehdot 2023 (vuoden 2024 aiheet ilmoitetaan pian)

Valitse yksi alla olevista aiheista lopputyösi aiheeksi:

  • Taloushallinto tuotannollisen liiketoiminnan tukena – käytännön havaintoja, toimintamalleja ja kehittämiskohteita esimerkkiyrityksessä
  • Valmistautuminen, tavoitteet ja toimenpiteet omistuspohjan muutostilanteeseen esimerkkiyrityksessä
  • Oikea rahoitusmuoto oikeaan tarpeeseen: analyysi asiakasyritysten rahoitustarpeista & mahdollisia ratkaisuehdotuksia
  • Laina- ja korkoriskit ja niiden hallinta esimerkkiyrityksessä
  • Isojen yritysten vastuullisuuden vaatimusten heijastuminen suomalaisille pk-yrityksille

Mallipohja lopputyön kirjoittamiseen

Lataa tästä lopputyön dokumenttipohja ja käytä sitä lopputyön kirjoittamiseen:
TNT-tutkinnon lopputyön mallipohja

Hyväksytyn työn arvioinnissa korostuvat näkökulmat

  • Lopputyössä on selkeä organisaation kehittämisnäkökulma
  • Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ovat monipuolisia, käytännönläheisiä ja innovatiivisia
  • Oma ajattelu ja pohdinta tulee selkeästi esille
  • Kirjoittaja tuo yleiseen keskusteluun aiheesta uutta tietoa ja uusia näkökulmia

Lisäksi lopputyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn ulkoasuun, sisällön jäsentelyyn ja oikeinkirjoitukseen.

Lopputyö pitää palauttaa viimeistään 6. syyskuuta 2024 klo 24 mennessä palautuslomakkeella tämän linkin kautta.

Vaadittu tiedostomuoto on PDF. Liitä mahdolliset liitteet samaan tiedostoon lopputyön kanssa.