TNT-tutkinto 2024

TNT-pätevyyden ylläpito

Miten ylläpidän TNT-pätevyyttäni?

TNT-tutkinto edellyttää haltijaltaan jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. TNT-asiantuntijat raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan Tili-instituuttisäätiölle. 

TNT-pätevyyden ylläpitämiseksi sinun tulee käydä 3 vuoden aikana vähintään 8 ylläpitokoulutuspäivän verran laadukkaita koulutuksia. Yksi ylläpitokoulutuspäivä vastaa 6 tunnin aktiivista sisältöopetusta.

Koulutusta tulee olla vähintään kolmelta (3) seuraavista ydinosaamisalueista, kustakin vähintään yksi (1) päivä:

  • Sisäinen laskenta
  • Yritysneuvonta
  • Teknologia ja prosessit
  • Yritysrahoitus
  • Yritysvastuu
  • Johtaminen ja kehittäminen
  • Liiketoiminta

Erityisen syyn perusteella ylläpitokoulutuksen vaatimukset voidaan soveltuvin osin korvata TNT-asiantuntijan luotettavasti osoittaessa muutoin, että hänen osaamisensa on ajan tasalla.

Ylläpitovaatimusten täyttymisessä voidaan huomioida mahdolliset erityiset tilanteet kuten työttömyys, perhevapaa, opinto- ja/tai vuorotteluvapaa tai sairaus.

Tarkemmat ohjeet TNT-pätevyyden ylläpitoon vahvistetaan vuosittain, kun raportointi on ajankohtaista.