TNT-tutkinto 2024

Tenttitilaisuus

Tentin valvonta ja sallitut sekä kielletyt asiat

Ennen tenttiä tarkastetaan henkilöllisyys passista, ajokortista tai henkilökortista. Lisäksi tenttialusta tarkastaa automaattisesti tietokoneen tekniset ominaisuudet sekä internet-yhteyden laadun. Avaa siis tenttialusta hyvissä ajoin ennen tentin virallista alkamisaikaa. 

Kirjatenttiin osallistuminen edellyttää, että suostut tentin ajan etävalvontaan tietokoneesi web-​kameran ja mikrofonin kautta. Etävalvonnalla varmistamme, että tentissä ei käytetä vilppiä. Väärinkäytöksistä voi saada kahden vuoden osallistumiskiellon Tili-instituuttisäätiön järjestämiin tentteihin.

Tentin aikana saa:

  1. Syödä eväitä
  2. Poistua vessaan 
  3. Ottaa tarvittavat lääkkeet

Yllä manituista ei tarvitse ilmoittaa valvojalle.

Tentin aikana ei saa:

  1. Käyttää matkapuhelinta tai muita teknisiä laitteita, kuten älykelloa
  2. Keskustella toisen henkilön kanssa
  3. Käyttää apuna paperisia kirjoja
  4. Käyttää vastausten luonnosteluun paperia (muistiinpanot voi tehdä tenttialustan kautta)
  5. Käyttää fyysistä laskinta (tenttialustalla on laskin)
  6. Käyttää useampaa kuin yhtä näyttöä (etävalvonta voi valvoa vain yhtä näyttöä)