PHT-tentti 2024

PHT-pätevyyden ylläpito

Sääntöjen mukaan PHT-pätevyys on voimassa toistaiseksi. PHT-tutkinto edellyttää sinulta jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. PHT-pätevyyden uusiminen edellyttää, että raportoit työtehtävistäsi ja kouluttautumisestasi kolmen vuoden välein Tili-instituuttisäätiölle.

PHT-pätevyyden ylläpitämiseksi on tärkeää, että:

 • toimit palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävissä, joissa toimenkuvasi on riittävän laaja-alainen ja monipuolinen
 • olet osallistunut ylläpitokoulutukseen
 • jätät ylläpitoraportin Tili-instituuttisäätiölle PHT-sääntöjen mukaisesti

PHT-pätevyytesi voimassaolo voidaan lakkauttaa, mikäli et raportoi ylläpitovaatimusten mukaisesti.

Tili-instituuttisäätiö käsittelee PHT-asiantuntijoiden raportoinnin kokouksessaan. Tiedon PHT-pätevyyden voimassaolon jatkamisesta saat toukokuussa.

Miten raportoin?

PHT-ylläpitoraportointi tehdään ja lähetetään Taloushallintoliiton sivujen kautta. Lisätietoja saat Ylläpitoraportoinnin oppaasta:

Ylläpitoraportoinnin opas >

Milloin olen raportointivuorossa?

Jos olet raportointivuorossa, saat sähköpostilla lisätietoa PHT-raportoinnista marras–joulukuussa sekä henkilökohtaiset tunnukset, joilla kirjaudut sähköiseen raportointijärjestelmään. Raportointiaikaa on tammikuun loppuun asti ja raportit käsitellään kevään aikana.

Miksi työtehtävistä raportoidaan?

Jotta voit säilyttää PHT-pätevyytesi, sinun tulee vastata riittävän laaja-alaisista ja monipuolisista palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä.

Miksi ylläpitokoulutusta vaaditaan?

Ylläpitokoulutuksella varmistetaan, että tiedolliset valmiutesi ovat jatkuvasti PHT-tehtävien osaamisvaatimusten edellyttämällä tasolla. Siksi sinun pitää kolmivuotisen raportointikauden aikana osallistua vähintään 8 koulutuspäivän ajan PHT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen. Yksi koulutuspäivä vastaa 6 tunnin sisältöopiskelua.

Millaisilla koulutuksilla ylläpidän PHT-pätevyyttäni?

PHT-asiantuntijana sinun pitää oma-aloitteisesti ylläpitää ja kehittää osaamistasi laadukkailla koulutuksilla. Näin voit todistaa luotettavasti, että sinulla on PHT-asiantuntijuuden vaatimat ajantasaiset tiedot palkka- ja henkilöstöhallinnosta. Edellytämme sinulta sekä osaamista ylläpitävää että lisäävää koulutusta, jotta voimme varmistaa ammattikunnan arvostuksen säilymisen. 

Jos olet epävarma, sopiiko koulutus pätevyyden ylläpitoon, voit lukea lisää täältä.

Kuinka paljon ja millaisia koulutuksia minun pitää suorittaa?

PHT-asiantuntijana sinun pitää kolmivuotisen raportointikauden aikana osallistua 8 koulutuspäivän edestä asiantuntijakoulutukseen.

PHT-ylläpitokoulutukseksi hyväksytään sellainen koulutus, joka tukee sinun kehittymistäsi nykyisissä työtehtävissäsi ja on osa omaa kehittymissuunnitelmaasi. Voit siis valita ylläpitokoulutuksesi omien tarpeidesi mukaan.

Koulutuksesta 6 päivää on oltava seuraavilta tutkinnon ydinosaamisalueilta:

 • Palkkahallinto
 • Henkilöstöhallinto
 • Työlainsäädäntö ja muut alan säännökset

Kokonaisuuteen (8 päivää) voi sisällyttää 2 koulutuspäivää myös esimerkiksi seuraavista teemoista:

 • Kirjanpito ja tilinpäätös
 • Verotus ja yritysjuridiikka
 • Sisäinen laskenta, talousohjaus ja yritysneuvonta
 • Yritysrahoitus
 • Tilintarkastus
 • Prosessi, tekniikka ja automaatio
 • Asiakaspalvelu ja myyntityö
 • Muu koulutus, joka on perusteltavissa henkilökohtaisia työtehtäviä ja osaamista suoraan tukevaksi

Voit erityisen syyn perusteella korvata osan vaadituista PHT-ylläpitokoulutuksista osoittamalla luotettavasti ja konkreettisesti, että osaamisesi on ajan tasalla. Ota silloin yhteyttä osoitteeseen asiakaspalvelu@taloushallintoliitto.fi

Tarvitsenko koulutuksesta todistuksen?

Palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutuksia tarjoavan yrityksen tai yhteisön tulisi kertoa koulutuksen yhteydessä selkeästi, minkä osa-alueen koulutuksesta on kyse ja kuinka monta PHT-ylläpitokoulutuspäivää kyseinen koulutus vastaa.

Sinulla on oltava koulutuksen suorittamisesta koulutuksen järjestäjän antama todistus tai muu selvitys koulutuksen sisällöstä ja kestosta. Esimerkiksi koulutuspäivän ohjelman voi antaa selvitykseksi koulutuksen yksityiskohdista. Huomaathan, että Taloushallintoliiton järjestämistä koulutuksista ei tarvitse todistusta.

Sinun ei tarvitse liittää todistuksia ylläpitoraporttiisi, vaan niitä pyydetään tarvittaessa.

Miten koulutuspäivät lasketaan?

Yksi koulutuspäivä sisältää noin 6 tuntia aktiivista sisältöopetusta. Jos esimerkiksi koulutuspäivä kestää noin 7–8 tuntia taukoineen, sisältöopetusta kertyy noin 6 tuntia. Tämä lasketaan yhdeksi ylläpitokoulutuspäiväksi.

Koulutuspäiviä voi koostaa myös yhdistämällä useampia lyhyempiä koulutuksia tai valmennuksia laskemalla yhteen, miten paljon koulutuksissa oli aktiivista sisältöopetustaJos PHT-asiantuntija esimerkiksi käy neljä erillistä 1,5 tunnin PHT-ylläpitoon hyväksyttyä luentoa, tämä lasketaan 1 koulutuspäiväksi. Yli 30 minuutin koulutus voidaan pyöristää 1 tunniksi.

Hyväksytäänkö verkkokoulutukset?

Myös verkkokoulutukset soveltuvat PHT-ylläpitokoulutukseksi, kunhan sisältö, kesto ja koulutuksen järjestämän antama todistus vastaavat PHT-ylläpitokoulutuksen vaatimuksia. Jos olet epävarma siitä, sopiiko koulutus pätevyyden ylläpitoon, voit lukea lisää täältä.

Verkkokoulutuksissa aktiiviseen sisältöopetukseen lasketaan koulutuksen luento-osa sekä testi, jolla varmennetaan koulutukseen osallistuminen ja oppiminen. Jos esimerkiksi verkkokoulutus kestää noin puoli tuntia ja sen jälkeen tehdään noin 5–15 minuutin testi, verkkokoulutuksen pituus vastaa 1 tuntia.

Verkkokoulutuksista käy todistukseksi palveluntarjoajalta ladattu kooste, josta ilmenee kurssien sisältö ja kesto.

Hyväksytäänkö jatkokoulutukset?

Jos osallistut tutkintoon tähtäävään jatkokoulutukseen (esimerkiksi tradenomin tutkinto, taloushallinnon erikoisammattitutkinnot tai KTM), jatkokoulutuksen voi lukea PHT-ylläpitokoulutukseksi. 

Myös muut pitkäkestoiset palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutusohjelmat voidaan lukea ylläpitokoulutukseksi, jos katsomme tutkinnon sisällön sopivaksi. Jos olet epävarma siitä, sopiiko koulutus pätevyyden ylläpitoon, voit lukea lisää täältä.

Hyväksytäänkö yrityksen sisäiset koulutukset?

Yritysten omat sisäiset koulutukset voidaan lukea ylläpitokoulutukseksi, jos niiden sisältö vastaa PHT-ylläpitokoulutuksen vaatimuksia.

Huomaathan, että PHT-ylläpitoon soveltuu pääasiallisesti vain palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille suunniteltu koulutussisältö. Jos olet epävarma siitä, sopiiko koulutus pätevyyden ylläpitoon, voit lukea lisää täältä.

Kuka saa järjestää PHT-ylläpitokoulutusta?

Koulutuksen järjestäjän tulee olla tunnettu ja koulutuksilla tulee olla riittävä laatutaso. Kouluttajien tulee olla aihealueen päteviä asiantuntijoita. 

Tili-instituuttisäätiö pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä koulutuksen tarjoajan tai kouluttajan koulutukset PHT-ylläpitoon sopivaksi.

Miten hoidan ylläpitokoulutuksen, jos minulla on useampi taloushallinnon pätevyys? 

Samat koulutukset käyvät useamman taloushallinnon pätevyyden ylläpitoon, kunhan koulutukset tukevat osaamistasi ja nykyisissä työtehtävissä suoriutumistasi ja ovat osa henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaasi. Tällä hetkellä koulutusvaatimus on yhteensä 8 koulutuspäivää. Tähän 8 päivään sisältyvät molempien pätevyyksien ylläpitokoulutukset.

Vuodesta 2024 lähtien koulutusvaatimus on 6 koulutuspäivää pätevyyden ydinosaamisaloilta, kun ylläpidetään useampaa kuin yhtä pätevyyttä. Jos sinulla siis on 2 pätevyyttä, koulutusvaatimus on 12 päivää. Koulutusvaatimus on voimassa ensimmäisen kerran raportointikaudella 2023–2025.

Kuinka paljon PHT-pätevyyden ylläpito maksaa?

PHT-​pätevyyden ylläpidosta laskutetaan vuosittain 75 euroa (ei sisällä alvia). Ylläpitomaksu laskutetaan keväisin.