PHT-tentti 2024

Aineistoluettelo ja tenttiin valmistautuminen

Tutustu ennen PHT-tenttiä ainakin tenttiaineistoon. Lisäksi voit valmistautua aiempien vuosien PHT-tenttejä lukemalla ja osallistumalla PHT-valmennukseen.

PHT-tentin 2024 aineistoluettelo

Tentti perustuu seuraaviin säädöksiin, viranomaisohjeisiin ja kirjallisuuteen, viimeistään 30.4.2024 tehtyine muutoksineen.

Alma Talent Verkkokirjahylly, Päivittyvät hakuteokset

Palkkahallinto
Saarinen –Aholainen – Anttila – Jääskeläinen – Murto – Peltomäki – Salo – Siitonen – Korhonen – Kaskinen
Luvut 1–4, 6–9, 11, 13.1.–13.15, 13.17 ja 14 liitteet 1–4, 10 ja 12
Alma Talent

Ennakkoperintä
Laitinen – Peltomäki
Luvut 4–8, 11–13 ja 16
Alma Talent

Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus
J. Hämäläinen
Vain luku 2.2.4 Henkilöstömenojen jaksottaminen

Kirjat

Työpaikan lakikirja 2024 (päivitetty versio ilmestyy huhtikuussa)
Rusanen
Kommentaariosuudet ja jäljempänä säädösluettelossa mainitut säädökset
Edita

Verohallinnon ohjeet

 • Palkka ja työkorvaus verotuksessa (4.1.2019 annettu ohje dnro VH/3003/00.01.00/2018) 
 • Luontoisedut verotuksessa (21.12.2023 annettu ohje dnro VH/5981/00.01.00/2023) 
 • Henkilökuntaedut verotuksessa (31.1.2023 annettu ohje dnro VH/6863/00.01.00/2022) 
 • Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa (9.5.2023 annettu ohje dnro VH/638/00.01.00/2023)
 • Erityisalalla työskentelevän matkakustannukset (24.3.2023 annettu ohje dnro VH/639/00.01.00/2023)
 • Ennakonpidätyksen toimittaminen (18.12.2023 annettu ohje dnro VH/5703/00.01.00/2023) 
 • Työstä välittömästi johtuvat kustannukset ennakkoperinnässä (23.8.2022 annettu ohje dnro VH/3956/00.01.00/2022)
 • Työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksu (12.12.2023 annettu ohje dnro VH/7135/00.01.00/2023) 
 • Sairausvakuutusmaksut kansainvälisissä työskentelytilanteissa (15.12.2023 annettu ohje VH/7051/00.01.00/2023)
 • Ulkomaantyöskentelystä saatua palkkaa koskeva kuuden kuukauden sääntö (10.1.2024 annettu ohje VH/6130/00.01.00/2023)
 • Ulkomailla työskentelyn verotus (10.1.2024 annettu ohje VH/6129/00.01.00/2023)
 • Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus (29.12.2022 annettu ohje VH/5995/00.01.00/2022)
 • Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus sekä verosopimuksen mukainen asuminen – luonnolliset henkilöt (27.3.2023 annettu ohje VH/1482/00.01.00/2023)

Tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet

 • Palkat: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (4.12.2023 annettu ohje dnro VH/6561/00.01.00/2023) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät (4.12.2023 annettu ohje dnro VH/6576/05.00.00/2023) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus (28.11.2023 annettu ohje dnro VH/6563/00.01.00/2023) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot (5.12.2023 annettu ohje dnro VH/6572/00.01.00/2023) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset (4.12.2023 annettu ohje dnro VH/6570/00.01.00/2023) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot (28.11.2023 annettu ohje dnro VH/6578/00.01.00/2023) 
 • Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet (28.12.2023 annettu ohje dnro VH/6577/00.01.00/2023 )
 • Tietojen korjaaminen tulorekisterissä (4.12.2023 annettu ohje dnro VH/6565/00.01.00/2023) 

Säädökset

Työsuhde:

 • Työaikalaki 872/2019  
 • Työehtosopimuslaki 436/1946   
 • Työsopimuslaki 55/2001    
 • Vuosilomalaki 162/2005

Sosiaalivakuuttaminen:

 • Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 771/2016   
 • Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 555/1998
 • Sairausvakuutuslaki 1224/2004, luvut 1, 7–15 ja 18
 • Työntekijän eläkelaki 395/2006, luvut 1–4 ja 10
 • Työtapaturma-​ ja ammattitautilaki 459/2015, luvut 1–3, 10, 14, 20 ja 21
 • Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa 16/2019
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:O 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 2, 3 ja 11–13 artiklat

Ennakkoperintä:

 • Ennakkoperintäasetus 1124/1996
 • Ennakkoperintälaki 1118/1996    
 • Laki oma-​aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016    
 • Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 627/1978    
 • Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018   
 • Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 1551/1995  
 • Laki verotusmenettelystä 1558/1995    
 • Tuloverolaki 1535/1992   
 • Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 1035/2023
 • Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta 1078/2022
 • Verohallinnon päätös takaisin perittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa 1596/2019
 • Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2024 1028/2023
 • Verohallinnon päätös vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista 1034/2023

Muut:

 • Ulosottokaari 705/2007 (3 luku 66 §; 4 luku 2 ja 45–68 §:t; 13 luku 1–3 §:t)

Tarjoukset kirjallisuudesta PHT-tenttiin 2024 valmistautuville

Alma Talent on tehnyt tarjouksen PHT-​​tenttiin valmistautuville! Saat käyttöösi omat, henkilökohtaiset tunnukset sähköiseen PHT-kirjallisuus-hyllyyn:

 • 6 kuukauden käyttöoikeus: 288,20 € (sis. alv 10 %)
 • 12 kuukauden kestotilaus:  576,40 € (sis. alv 10 %)

Katso lisätietoja Alma Talentin tenttikirjallisuuspaketista täältä.

Lisää apua valmistautumiseen

Aiemmat tentit

Tili-instituuttisäätiö julkaisee vuosittain PHT-tenttijulkaisun, joka sisältää PHT-tentin tehtävät ja malliratkaisut. Vuoden 2023 tenttijulkaisu on ilmestyy keväällä 2024 verkkojulkaisuna. Sen ja edellisten vuosien tenttijulkaisujen hinta on 22 € (ei arvonlisäveroa). Voit ostaa aiempien vuosien tenttijulkaisuja käyttöösi verkkokaupastamme. Eri vuosien tenttijulkaisuja voit tilata täältä.

Valmentautuminen

Valmentautuminen PHT-tutkintoon tapahtuu itseopiskeluna. Taloushallintoliitto ja monet muut tahot järjestävät PHT-valmennusta, joka tukee itsenäistä valmentautumista syksyn tenttiin. Voit tutustua Taloushallintoliiton järjestämään uudistettuun PHT-valmennukseen täältä.