PHT-tentti 2024

Huomioitavaa tentin jälkeen

Tentin tulokset

Tieto tentin tuloksista lähetetään tentissä olleille PHT-hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen marraskuussa. Ilmoitathan meille viipymättä, mikäli yhteystiedoissasi on muutoksia! Tulosten yhteydessä lähetetään myös linkki tenttikysymyksiin ja malliratkaisuihin.

Huomioithan, että tentistä ei anneta erillisiä arvosanoja. Kaikki vastaukset ja tulokset käsitellään luottamuksellisesti.

Tentin sisällöstä vastaa Tili-instituuttisäätiön PHT-tutkintovaliokunta.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Mikäli et läpäise tenttiä, voit halutessasi tehdä tuloksesta oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimus on tehtävä kahden viikon kuluessa tulosten toimittamisesta. Ohjeistamme oikaisuvaatimusprosessista tarkemmin tulosten toimittamisen yhteydessä.

Tili-instituuttisäätiön hallitus vahvistaa lopulliset tulokset joulukuussa oikaisuvaatimusprosessin päätteeksi.

Todistustenjako

Hyväksyttävästi PHT-tutkinnon suorittaneille jaetaan todistukset ja PHT-merkit Taloushallintoliiton Palkka- ja henkilöstöhallinnon päivillä tammikuussa 2025 Helsingissä. Tiedotamme todistusten jakoon liittyvistä yksityiskohdista tentin tulosten toimituksen yhteydessä sekä hieman ennen tapahtuman ajankohtaa sähköpostitse. Mikäli et pysty osallistumaan todistusten jakotilaisuuteen, postitamme todistuksesi sekä PHT-merkkisi sinulle kotiin. Ilmoitathan meille viipymättä, mikäli osoitetiedoissasi on muutoksia!

Lisäksi julkaisemme uusien PHT-asiantuntijoiden onnitteluilmoituksen Kauppalehdessä samana päivänä todistusten jaon kanssa. Vain tutkinnon läpäisseiden ja julkaisuluvan antaneiden henkilöiden nimet julkistetaan. Julkaisulupa annetaan tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä samalla lomakkeella.