Tietoa Taloushallintoliitosta

Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialaliitto. Suomen Taloushallintoliitto ry:n yhteydessä toimii Tili-instituuttisäätiö, joka ylläpitää taloushallintoalan asiantuntijapätevyyksiä.

Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) auktorisoi taloushallinnon palveluita tarjoavia yrityksiä ja yhteisöjä ja on auktorisoitujen palveluntarjoajien valtakunnallinen toimialaliitto. Taloushallintoliiton päämääränä on kehittää toimialaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa.

Taloushallintoliitto valvoo alan etuja sekä tarjoaa alan yrityksille räätälöityjä palveluja kuten koulutusta, toimialauutisia ja tutkimuksia. Lisäksi Taloushallintoliitto julkaisee alan johtavaa ammattilehteä Tilisanomia sekä Tilitoimistossa-lehteä. Liiton yhteydessä toimiva Tili-instituuttisäätiö hallinnoi KLT- ja PHT-tutkintoja.

Taloushallintoliiton arvoja ovat

Asiantuntijuus
Avoimuus ja yhteisöllisyys
Asiakaslähtöisyys

Liiton missio

Taloushallintoliiton tarkoitus on edesauttaa yritysjäsentensä asiakkaiden taloudellista kannattavuutta, alan houkuttelevuutta ja asiantuntijoiden henkilökohtaista menestymistä urallaan.

Liiton visio

Taloushallintoliitto on taloudellisen suorituskyvyn, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten ja asiantuntijoiden yhteisö, joka edesauttaa alan liiketoiminnan, osaamisen ja laadun kehittymistä ja hyödyntämistä Suomessa.

Taloushallintoliitto lukuina

  • Auktorisoituja jäsentoimipaikkoja noin 800
  • Henkilöstöä liitossa 19
  • Liiton liiketoiminnan liikevaihto noin 4 miljoonaa euroa vuodessa
  • Tilisanomat-lehden lukijamäärä noin 22 000

Tili-instituuttisäätiö

  • Taloushallintoliiton yhteydessä toimiva Tili-instituuttisäätiö vastaa alan arvostetuista KLT-tutkinnosta ja PHT-tutkinnosta. Asiantuntijaelimenä säätiössä toimii pätevyyslautakunta, joka keskustelee toimialaa muokkaavista osaamis- ja pätevyysvaatimuksista sekä hyväksyy alan tutkinnot ja pätevyydet. Asiantuntijat takaavat osaltaan tutkinnon arvostuksen ja luotettavuuden säilymisen sekä laadun kehittymisen.

Pohjoismainen yhteistyö

  • Taloushallintoliitto kuuluu Nordic Accountant Federation (NAF) järjestöön, jossa ovat mukana tilitoimistojen toimialajärjestöt Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Yhteistyön tarkoituksena on jakaa ja välittää tietoa alan pohjoismaisesta tilanteesta ja auktorisoiduista alan toimijoista Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.