Organisaatio

Taloushallintoliitto lukuina

 • Auktorisoituja jäsentoimipaikkoja noin 800
 • Henkilöstöä 16
 • Taloushallintoliiton konsernin liikevaihdosta suurin osa tulee koulutustoiminnasta, julkaisutoiminnasta ja jäsentoiminnasta
 • Taloushallintoliitto hoitaa taloushallinnon sekä palkkahallinnon ulkoistusta tarjoavien palveluntarjoajien auktorisointijärjestelmää. Tarkastuksia toimeenpanee ja kehittää liitossa tarkastusvaliokunta.

Koulutusliiketoiminta Taloushallintoliitossa:

 • Liikevaihto noin 1,9 miljoonaa euroa vuodessa
 • Koulutustilaisuuksia on noin 90 vuodessa
 • Osallistuminen koulutustapahtumiin: yhteensä noin 7 700 päivää vuodessa

Julkaisuliiketoiminta:

 • Taloushallintoliitto julkaisee Tilisanomat-lehteä, joka on alan johtavaa ammattilehti
 • Levikki 11 035 (LT 2014), lukijamäärä 22 000 (Taloustutkimus Oy 2016).

Tili-instituuttisäätiö:

 • Vastaa KLT-tutkinnosta ja hoitaa raportointikoodistoa.

Pohjoismainen yhteistyö

 • Taloushallintoliitto kuuluu Nordic Accountant Federation (NAF) järjestöön, jossa ovat mukana tilitoimistojen toimialajärjestöt Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Yhteistyön tarkoituksena on jakaa ja välittää tietoa alan pohjoismaisesta tilanteesta ja auktorisoiduista alan toimijoista Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.