Organisaatio

Taloushallintoliitto lukuina

Auktorisoituja jäsentoimipaikkoja noin 800
Henkilöstöä 16
Taloushallintoliiton konsernin liikevaihdosta suurin osa tulee koulutustoiminnasta, julkaisutoiminnasta ja jäsentoiminnasta

Taloushallintoliitto hoitaa tilitoimistojen auktorisointijärjestelmää. Liiton piirissä toimii 43 tilitoimistotarkastajaa. Tarkastuksia toimeenpanee ja kehittää liitossa tarkastusvaliokunta.

Koulutus:

Liikevaihto noin 1,9 miljoonaa euroa vuodessa
Koulutustilaisuuksia on 86 vuodessa
Osallistuminen koulutustapahtumiin: yhteensä noin 7 700 päivää vuodessa

Julkaisut:

Tilisanomat, alan johtavaa ammattilehti, 11 035 (LT 2014), lukijamäärä 22 000 (Taloustutkimus Oy 2014), verkkolehden kävijämäärä keskimäärin 15 000 kuukausittain.

Tili-instituuttisäätiö:

Vastaa KLT-tutkinnosta ja hoitaa raportointikoodistoa.

Pohjoismainen yhteistyö

Taloushallintoliitto kuuluu Nordic Accountant Federation (NAF) järjestöön, jossa ovat mukana tilitoimistojen toimialajärjestöt Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Yhteistyön tarkoituksena on jakaa ja välittää tietoa alan pohjoismaisesta tilanteesta ja auktorisoiduista alan toimijoista Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.