Toimintasäännöt

Hyväksytty Taloushallintoliiton hallituksen kokouksessa 13.10.2020.

Taloushallintoliiton toimintaa ohjaavat säännöt

Taloushallintoliiton toimintasäännöt täydentävät yhdistyksen varsinaisia sääntöjä ja niissä määritellään mm. aukorisoinnista ja valvonnasta.

Auktorisointi ja valvonta

Taloushallintoliiton varsinaisen jäsenen kaikki toimipaikat kuuluvat Taloushallintoliiton jäsenyyden piiriin.

Tämä koskee myös tytäryhtiöitä tai muita samaan yritysryhmään kuuluvia, kun ne tuottavat taloushallintopalveluja. Edellä mainitusta voidaan poiketa perustellusta syystä. 

Auktorisointivalvonta koostuu tarkastuksista, toimintaraportoinnista sekä muusta liiton valvonnasta.

Tarkastusten toteuttaminen on kuvattu Hyvässä tilitoimistotarkastustavassa.

Varsinainen jäsen antaa toimintaraportin sääntöjen mukaisten jäsenedellytysten jatkuvan voimassaolon toteamiseksi tarkastuslautakunnalle määräaikaan mennessä joka toinen vuosi.

Auktorisointivalvonta voidaan toteuttaa konsernien ja muiden yritysryhmien osalta keskitetysti, kun yhtiöt toimivat saman yritysilmeen mukaisesti ja yhtiöiden laatua, työmenetelmiä sekä toimintatapoja johdetaan keskitetysti. Yksittäiset yhtiöt ja toimipaikat tarkastetaan ko. tilanteessa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Auktorisoinnin osoitukseksi varsinaiselle jäsenelle annetaan jokaista toimipaikkaa kohden auktorisointikirja ja oikeus käyttää Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen tunnusta. Jäsenyritys tuo auktorisoinnin esiin viestinnässään.

Vastuuhenkilöiden nimeäminen liittoon

Varsinainen jäsen nimeää palveluista vastuullisen henkilön ja ilmoittaa sen liitolle. Lisäksi jokaiselle toimipaikalle nimetään yhteyshenkilö.

Mikäli varsinainen jäsen ei voi nimetä sääntöjen 3 §:ssä tarkoitettua vastuullista henkilöä, on sillä puolitoista vuotta aikaa korjata tilanne uhalla, että jäsenyys menetetään. Erityisistä syistä määräaikaa voidaan pidentää.

Lisäksi jäsen voi halutessaan nimetä muita vastuuhenkilöitä, joilla on oikeus asioida jäsenyyteen liittyvissä asioissa sekä vastaanottaa kaikkea jäsenviestintää.

Tiedonantovelvollisuus

Varsinaisella jäsenellä on velvollisuus antaa Taloushallintoliitolle:

 • jäsenvalvontaa varten tarvittavat tiedot, kuten tiedot yhteystietojen, yhteyshenkilöiden, omistuksen tai toiminnan laajuuden muutoksista
 • muut jäsenyyteen sekä jäsen ja palvelumaksujen määräytymiseen liittyvät tiedot

Edellä mainitut toiminnan laajuuden muutokset voi tapahtua esim. uuden yhtiön perustamisella, osakekaupalla, liiketoimintakaupalla tai jakautumalla.

Varsinaisen jäsenen tulee antaa ilman viivettä tieto yhteystietojen ja yhteyshenkilöiden muutoksista. Tiedot olennaisista muutoksista toiminnassaan ja omistussuhteissaan jäsenen tulee antaa kolmen (3) kuukauden kuluessa.

Jäsenluettelo

Julkisessa jäsenluettelossa olevat tiedot:

 • Yrityksen nimi
 • Katuosoite
 • Postinumero, Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • WWW-kotisivuosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Y-tunnus
 • Auktorisointivuosi
 • Henkilömäärä
 • KLT lukumäärä, PHT lukumäärä
 • Vastuullisen hoitajan nimi KLT XX, tai XX