Tietoa tenttitilaisuudesta

Tili-instituuttisäätiö pidättää oikeudet muutoksiin tenttitilaisuuden järjestelyissä.

KLT-tentti 4.10.2021 klo 10–17

Yksipäiväinen tentti koostuu oikeustieteen ja laskentatoimen tehtävistä. Oikeustieteen paino tentistä on 1/3 ja laskentatoimen 2/3. Kumpikin osa-alue on läpäistävä samassa tenttitilaisuudessa.

Paikka:
Helsinki, Helsingin Messukeskus
Tampere, Tampere-talo
Oulu, Radisson Blu Oulu

Aikataulu:
08.30 – 09.30 Aamukahvi
09.00 –10.00 Ilmoittautuminen alkaa
10.00 – 12.00 Tenttitilaisuus alkaa – Oikeustiede (2 tuntia)
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 17.00 Tenttitilaisuus jatkuu – Laskentatoimi (4 tuntia)

Tenttisaliin mukaan:
– Henkilöllisyystodistus
– Kirjoitusvälineet, tenttiin vastataan lyijykynällä
– Taskulaskinta ei tarvitse ottaa mukaan, koska se annetaan jokaiselle tilaisuudessa

Tenttitilaisuudessa mukana saavat olla vain seuraavat kirjat:
– Suomen Laki I-II (Finlands Lag), Alma Talent Oy
– Verolait (Skatteförfattningarna), Alma Talent Oy
– Verosäädökset, Edita Publishing Oy
– Lakikirja, Yksityis-, rikos- ja prosessioikeus (Lagbbok Privat-, straff- och processrätt), Edita Publishing Oy
– Taloushallinnon säädökset, ST-Akatemia (ent. KHT-Media)

Vain yllä mainitut yksilöidyt kirjat saavat olla tentissä mukana. Mitään muita kirjoja, julkaisuja tai monisteita ei sallita, ei myöskään säädöskokoelmia eikä niiden tulostuksia. Tentti jätetään arvostelematta, jos ilmenee, että muuta aineistoa on mukana. Mukana olevaa aineistoa tarkastetaan tentin aikana. Tentissä saa käyttää vain tilaisuudessa jaettuja papereita.

Kirjoihin, jotka saa ottaa mukaan tenttiin, voi tehdä merkintöjä esim. post-it-lappujen avulla. Lappuun voi esim. kirjoittaa lain nimen tai lyhenteen. Tämä helpottaa kirjojen käyttöä. Kirjoissa voi myös olla alleviivauksia tai paksulla yliviivaustussilla tehtyjä korostuksia. Mitään muita tekstiä tai merkintöjä ei kirjoihin saa kirjoittaa.

Kaikki laukut ja salkut jätetään valvottuun naulakkoon. Omalle paikalle tenttisaliin ei saa tuoda käsilaukkuja, laukkuja eikä salkkuja, lompakon voi tuoda. Kirjojen, lompakon ja eväiden kantamisen helpottamiseksi voit käyttää apuna pientä kassia. Kassi tyhjennetään kokonaan pöydälle.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KLT-tenttisalin aulassa olevassa ilmoittautumispisteessä. Saat tiedon istumapaikastasi tenttisaliin.  KLT-tentti alkaa klo 10.00.

Tenttisalissa
Jätä oma laskimesi kotiin. Jokainen tenttijä saa tilaisuudessa annettavan laskimen omakseen, valmiiksi pöydälle jaettuna. Samoin tehtäväpaperit on jaettu pöydille valmiiksi, mutta ne saa kääntää vasta, kun valvoja antaa luvan. Kuvallinen henkilöllisyystodistus on oltava valvojien nähtävillä pöydällä koko tenttitilaisuuden ajan – lompakko saa olla pöydällä, samoin omat eväät. Valvojat kiertävät salissa ennen tentin alkua ja tarkastavat kaikkien henkilöllisyyden ja mukana olevaa kirjallisuutta.

Omalle paikalle saa ottaa evästä.

Matkapuhelimilla on ehdoton käyttökielto tenttisalissa. Puhelinta ei saa pitää pöydällä, eikä muutoinkaan käsitellä tentin aikana. Puhelimen käyttö voi johtaa tentin hylkäämiseen. Jätä siis matkapuhelin valvottuun naulakkoon.

WC:ssä saa käydä valvojan saattamana. Voit lähteä tulemaan omalta paikaltasi kohti valvojaa ja salin ovia, kun haluat WC:hen. Jos sinulla on muuta asiaa, valvoja tulee luoksesi, kun nouset seisomaan.

Tentti alkaa, kun valvoja antaa luvan kääntää tehtäväpaperit. Valvoja ilmoittaa myös väliajoin, kuinka paljon vastausaikaa on jäljellä. Kun valvoja ilmoittaa, että tenttiaika on loppunut, paperit on palautettava viipymättä.

Tehtäviin vastaaminen
Tehtäviin vastataan lyijykynällä selkeällä käsialalla.

Tenttikysymykset ovat suomeksi, mutta niistä voi saada ruotsinkielisen käännöksen. Kysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Kaikki tehtävät ovat yhdessä nipussa. Kullekin tehtävälle on oma erillinen vastauspaperi tai -nippu. Merkitse nimesi jokaiseen vastaukseen. Vastaa vain tilan puitteissa, älä käytä esim. paperin kääntöpuolta. Suttupaperia saat lisää valvojalta. Kaikki vastauspaperit ja tehtävänippu palautetaan jaetun konseptin välissä. Suttupaperit palautetaan jätesäkkeihin.

Lue jokainen tehtävänanto huolella ja vastaa tehtävään sen mukaisesti.

Palauta vastauslomakkeet ja tehtävävihko konseptin välissä sukunimesi aakkosen mukaan merkittyyn kassiin lavan reunalle. Suttupaperit palautetaan niille varattuihin jätesäkkeihin.

Poistuminen
Oikeustieteen tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua ja laskentatoimen tentistä aikaisintaan yhden tunnin kuluttua tentin alkamisesta.

Lounastauon aikana on saliin pääsy kielletty, joten lähtiessäsi tauolle ota mukaan tarvitsemasi tavarat. Pöydälle saa jättää laskimen, kirjat, kirjoitusvälineet yms. Laskentatoimen osassa istumapaikat ovat samat kuin oikeustieteen osuudessa.

Ruokailu
Ruokailu on klo 12.00–13.00 tenttipaikan ravintolassa. Erikoisruokavaliosta on pyydetty ilmoittamaan etukäteen Tili-instituuttisäätiölle, ruokailun yhteydessä ilmoita tarvittaessa tarjoilijalle.

Tentin tulos
Vastaukset ja tulokset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tentistä anneta erillisiä arvosanoja. Tentin sisällöstä vastaa Pätevyyslautakunnan tutkintovaliokunta.

Tieto tentin tuloksesta lähetetään tentissä olleille KLT-hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen marraskuun lopussa.

Sääntönä on, että laskennan ja oikeuden osuudet on läpäistävä samassa tenttitilaisuudessa. Mikäli tenttijä on toisessa osa-alueessa pärjännyt erittäin hyvin ja jäänyt toisessa osa-alueessa vain hieman alle hyväksymisrajan, voi lautakunta antaa mahdollisuuden uusia seuraavana vuonna vain hylättyä osaa. Tiedon tästä mahdollisuudesta saa tentin tulosten yhteydessä, jos sellainen annetaan.

Hyväksyttävästi KLT-tutkinnon suorittaneille jaetaan todistukset Taloushallintoliiton Tili- ja veropäivillä 2022 Helsingissä. Vain tutkinnon läpäisseiden nimet julkistetaan.