KLT-opas

Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot KLT-tutkinnosta, KLT-tentistä ja KLT-pätevyyden ylläpidosta.

Minustako KLT-asiantuntija?

Millainen pohjakoulutus minulla pitää olla?

Sinulla pitää olla suoritettuna jokin seuraavista tutkinnoista:

Suoritettu tutkintoPääaine tai suuntautumisvaihtoehto
YliopistotutkintoMikä tahansa
AmmattikorkeakoulututkintoMikä tahansa
Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai
erikoisammattitutkinto
Taloushallinto
Ulkomailla suoritettu tutkintoKaupallinen ala

Millaista työkokemusta tarvitsen?

KLT-tutkintoon vaaditaan, että sinulla on monipuolista ja laajaa työkokemusta taloushallinnon työtehtävistä vähintään 3 vuotta. Työkokemukseen lasketaan mukaan vain viimeiseen hakupäivään mennessä kertynyt työkokemus.

Entä jos en täytä koulutus- ja työkokemusvaatimuksia?

Tili-instituuttisäätiö voi erityisestä syystä hyväksyä KLT-tutkintoa suorittamaan myös henkilön, joka ei täytä yllä mainittuja hyväksymisvaatimuksia. Tämä on määritelty KLT-asiantuntijoiden sääntöjen 5 §:ssä täällä.

Kun haet KLT-tutkintoon erityiseen syyhyn vedoten, liitä hakemukseen yksityiskohtaiset perustelut siitä, miksi sinun pitäisi päästä suorittamaan KLT-tutkintoa.

Erityisiin syihin vetoaminen vaatii yleensä pitkän työkokemuksen ja ajantasaisia taloushallinnon opintoja. Pitkä työkokemus voi kertyä esimerkiksi taloushallinnon alan yrittäjänä tai taloushallinnon tehtävissä tilitoimistossa tai muissa yrityksissä.