KLT-tutkintoon haku

KLT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus. Ennen hakemista perehdy tutkinnon hyväksymisvaatimuksiin.

  • Tenttitilaisuus on pe 11.10.2019 klo 10.00 – 17.00 Helsingin Messukeskuksessa.
  • KLT-tenttimaksu on 245 euroa

Hakeminen:

Huomioithan, että ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tehdä seuraavia etukäteisvalmisteluja:

  • Hakemuksen tekemistä ei voi välillä keskeyttää  ja jatkaa myöhemmin, vaan hakemus on kirjoitettava yhdellä kertaa valmiiksi.
  • Hakemukseen tulee liittää tutkintotodistukset. Skannaa ne valmiiksi, niin ne on helppo liittää hakemukseen. Myös kaikkien aikaisempina vuosina hakeneiden tulee liittää tutkintotodistukset hakemukseen.
  • Mikäli et voi liittää kopiota todistuksestasi hakemukseen, lähetä se erikseen sähköpostilla osoitteeseen klt-haku [at] taloushallintoliitto.fi Nimeä sähköpostin otsikoksi Etunimi Sukunimi - Tutkintotodistukset
  • Huomioithan, että vain ne tutkinnot otetaan huomioon, joista on lähetetty todistuskopio!
  • Hakemuksessa tulee ilmoittaa taloushallinnon työkokemuksen määrä. Kirjoittamalla työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohdat, lomake laskee työajan automaattisesti. Mikäli työsuhteesi jatkuu edelleen, määrittele työsuhteen päättymisajankohdaksi hakemusajan päättymisaika eli 1.4.2019. Vain viimeiseen hakupäivään mennessä kertynyt työaika otetaan huomioon.
  • Vain taloushallinnon työkokemus huomioidaan.
  • Työtodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen.

Tutkintoon hyväksymisestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla toukokuun aikana.

Valmentautuminen:

KLT-tutkintoon valmentautuminen tapahtuu itseopiskeluna. Valmistaudu tenttiin hyvissä ajoin itsellesi sopivalla tavalla. KLT-tutkinnon vahvistettuun kirjallisuusluetteloon on hyvä perehtyä ennen tenttitilaisuutta.

Tili-instituuttisäätiö julkaisee vuosittain KLT-tentistä julkaisun, joka sisältää KLT-tutkinnon tehtävät ja malliratkaisut. Vuoden 2018 tenttijulkaisun hinta on 22 € (ei arvonlisäveroa). Voit tilata KLT-tenttijulkaisun tästä.