KLT-tutkintoon haku

Haku vuoden 2020 KLT-tutkintoon ei ole vielä alkanut. Haku aukeaa marraskuussa 2019.

KLT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus. Ennen hakemista perehdy tutkinnon hyväksymisvaatimuksiin.

Vuoden 2020 KLT-tentin aika- ja sijaintitiedot vahvistetaan pian.

KLT-tenttimaksu on 245 euroa.

Hakeminen

Huomioithan, että ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tehdä seuraavia etukäteisvalmisteluja:

  • Hakemuksen tekemistä ei voi välillä keskeyttää  ja jatkaa myöhemmin, vaan hakemus on kirjoitettava yhdellä kertaa valmiiksi.
  • Hakemukseen tulee liittää vain tutkintotodistukset. Skannaa ne valmiiksi, niin ne on helppo liittää hakemukseen. Myös kaikkien aikaisempina vuosina hakeneiden tulee liittää tutkintotodistukset hakemukseen.
  • Mikäli et voi liittää kopiota todistuksestasi hakemukseen, lähetä se erikseen sähköpostilla osoitteeseen klt-haku [at] taloushallintoliitto.fi. Nimeä sähköposti ostikolla Etunimi Sukunimi – Tutkintotodistukset
  • Huomioithan, että vain ne tutkinnot otetaan huomioon, joista on lähetetty todistuskopio!
  • Hakemuksessa tulee ilmoittaa taloushallinnon työkokemuksen määrä. Kirjoittamalla työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohdat lomake laskee työajan automaattisesti.
    Mikäli työsuhteesi jatkuu edelleen, määrittele työsuhteen päättymisajankohdaksi hakemusajan päättymisaika eli 1.4.2019. Vain viimeiseen hakupäivään mennessä kertynyt työaika otetaan huomioon.
  • Vain taloushallinnon työkokemus huomioidaan.
  • Työtodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen.

Tutkintoon hyväksymisestä ilmoitetaan hakemuksen lähettäjälle sähköpostilla toukokuun aikana.

Valmentautuminen

KLT-tutkintoon valmentautuminen tapahtuu itseopiskeluna. Valmistaudu tenttiin hyvissä ajoin itsellesi sopivalla tavalla. KLT-tutkinnon vahvistettuun kirjallisuusluetteloon on hyvä perehtyä ennen tenttitilaisuutta.

Tili-instituuttisäätiö julkaisee vuosittain KLT-tentistä julkaisun, joka sisältää KLT-tutkinnon tehtävät ja malliratkaisut. Vuoden 2019 tenttijulkaisu ilmestyy alkuvuodesta. Vuoden 2018 tenttijulkaisun hinta on 22 € (ei arvonlisäveroa). Voit tilata KLT-tenttijulkaisun täältä.