KLT-tutkinto

KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto ja arvostettu merkki ammattitaidosta.

Alun perin kirjanpidon ja laskentatoimen tutkintona tunnettu KLT kertoo korkeasta laskenta- ja vero-osaamisen tasosta. KLT-tutkinto antaa uusia eväitä edetä työelämässä. Tutkinnon suorittaneille tarjotaan mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä ja heillä on keskimäärin parempi palkka kuin niillä laskenta-ammattilaisilla, jotka eivät ole tutkintoa suorittaneet.

Jotta taloushallintoalan yritys voi hakea auktorisoiduksi Taloushallintoliiton jäseneksi, heillä tulee olla KLT-tutkinnon tai muun tuotettavien palvelujen mukaisen asiantuntijatutkinnon suorittanut vastuuhenkilö.

KLT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus. Tutkintoon kuuluva tenttitilaisuus järjestetään vuosittain lokakuussa.

KLT-tutkinto edellyttää haltijaltaan tentin läpäisemisen lisäksi jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. 

Maassamme on tällä hetkellä noin 3 000 KLT-tutkinnon suorittanutta henkilöä, jotka voivat käyttää nimensä yhteydessä nimitystä KLT-kirjanpitäjä tai lyhennettä KLT (sekä ruotsinkielistä nimitystä EBR-bokförare, lyhennettä EBR tai englanninkielistä nimitystä KLT-accountant).

Tili-instituuttisäätiö vastaa KLT-tutkinnosta

KLT:t raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan kolmen vuoden välein Tili-instituuttisäätiölle.