Yrityksen muistilista vuodelle 2024

Olemme näille sivuille koonneet yrityksille ja heidän kirjanpitäjälleen tärkeitä linkkejä, päivämääriä, raja-arvoja ja muistutuksia.

Tulorekisteri

Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot,
veronalaiset kustannusten korvaukset 
palkkatietoilmoitus tulorekisteriin pääsääntöisesti
5 päivän kuluessa maksupäivästä
Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-yrittäjän omat palkat,
rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 e/kk kertakorvaukset  
palkkatietoilmoitus tulorekisteriin viimeistään
maksukuukautta seuraavan kuukauden 
5. päivä
Kilpailupalkinnot, joiden arvo on enintään 
100 e (sekä raha- että tavarapalkinto) 
ei ilmoiteta tulorekisteriin
Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä sekä siitä mahdollisesti
tehdyt vähennykset. Lisäksi rekisteröidyn työnantajan ilmoitus,
jos kuukauden aikana ei ole maksettu palkkoja
työnantajan erillisilmoitus
maksukuukautta seuraavassa kuussa 5. päivä mennessä