Yrityksen muistilista vuodelle 2024

Olemme näille sivuille koonneet yrityksille ja heidän kirjanpitäjälleen tärkeitä linkkejä, päivämääriä, raja-arvoja ja muistutuksia.

Arvonlisäverot ja korot

Arvonlisävero

Yleinen verokanta24 %
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut14 %
Kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, sähköiset julkaisut, lääkkeet, liikuntapalvelut,
kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut,
tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti ja tekijänoikeuskorvaukset
10 %

Korko

Peruskorko (1.1.–30.6.2024)4,25 %
Peruskorko (1.7.–31.12.2024)3,75 %
Yleinen viivästyskorko (1.1.–30.6.2024)11 %
Verotuksen korkoja 
Viivästyskorko
Lasketaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden ennakoiden ja jäännösveron
maksuviivästyksiin sekä oma-aloitteisten verojen viivästyksiin
11 %
Viivekorko
Lasketaan eräiden maksuunpantujen verojen maksuviivästyksissä
11 %
Huojennettu viivästyskorko
Lasketaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden jäännösveroon verovuoden
päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien
6 %
Palautuskorko2 %
Hyvityskorko oma-aloitteisille veroille (Hyvityskorko on kalenterivuotta edeltävänä puolivuotiskautena
voimassa ollut viitekorko, josta on vähennetty kaksi prosenttiyksikköä. Hyvityskorko on kuitenkin aina vähintään 0,5 %.)
2 %