Yrityksen muistilista vuodelle 2024

Olemme näille sivuille koonneet yrityksille ja heidän kirjanpitäjälleen tärkeitä linkkejä, päivämääriä, raja-arvoja ja muistutuksia.

Sosiaalivakuutusmaksut

Sairausvakuutusmaksut

Työnantajan sairausvakuutusmaksuVakuutetun sairausvakuutusmaksu
 1,16 %** Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,51 %
Työntekijän päivärahamaksu 1,51 %*

Niin sanottu minipidätys 1,52 %
tai, jos tulot alle 16 499 euroa vuodessa, silloin 0,51 %

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 16 499 euroa vuodessa, päivärahamaksua ei peritä.

* Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,22 %.

** Ei-YEL/MYEL-vakuuttamisvelvollisen yrittäjän omalta yhtiöltä tai laskutuspalveluyritykseltä saamasta palkasta ei tarvitse suorittaa työnantajan sairausvakuutusmaksua.


Työntekijän eläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työnantajan TyEL-maksuTyöntekijän osuus TyEL-maksusta
Sopimustyönantaja keskimäärin 24,81 %*
Tilapäistyönantaja 26,20 %

Sisältää palkansaajalta perittävän osuuden
17–52-vuotias 7,15 %
53–62-vuotias 8,65 %
63– -vuotias 7,15 %

TyEL-vakuuttamisvelvollisuuden ikärajaan asti
vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä 68 vuotta,
vuonna 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja
vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä 70 vuotta

* Huomaa, että TyEL-maksuissa on vuodesta 2023 alkaen eläkevakuutusyhtiökohtaisia eroja, kun eläkeyhtiöiden liikekulujen vaikutus (=tehokkuus) eli hoitokustannusosuus huomioidaan kuukausittain maksettavassa vakuutusmaksuissa. Aiemmin hoitokustannus on huomioitu seuraavan vuoden keväällä asiakashyvityksen yhteydessä, asiakashyvitykset perustuvat jatkossa vain työeläkeyhtiön vakavaraisuuteen. Eläkevakuutusyhtiöissä on myös eri asiakasryhmiä, joiden vakuutusmaksuprosentit vaihtelevat.

* Yrityksen on tehtävä valitsemansa eläkevakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimus, jos sillä on vähintään yksi työntekijä tai sen maksamat palkat ovat yhteensä 9 822 euroa 6 kuukauden aikana kalenterivuonna 2024.

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään 68,57 €


Yrittäjän eläkevakuutusmaksu (YEL)

YEL-työtulon alaraja on 9 010,28 euroa vuodessa

YEL-työtulon yläraja on 204 625 euroa vuodessa

Yrittäjän työtulon alaraja, joka oikeuttaa työttömyysturvaan on 14 803 euroa vuodessa

18–52-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu24,10 %
53–62-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu25,60 %
63–67-vuotiaan vuotiaan yrittäjän YEL-maksu24,10 %

Aloittava yrittäjä, joka ottaa YEL-vakuutuksen ensi kertaa, saa YEL-vakuutusmaksuihin 22 prosentin alennuksen 48 kuukauden ajan (alennus on hyödynnettävissä enintään kahdessa aloittavassa yritystoiminnassa). 


Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan osuusTyöntekijän osuus
palkkasumma ≥ 2 337 000 euroa vuodessa, 0,27 %
palkkasumma > 2 337 000 euroa 1,09 %
Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää osuuden Työllisyysrahastolle
0,79 %
0,79 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,43 %  

* Osaomistaja on esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 15–30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 30–50 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.


Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,57 prosenttia palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan (työtapaturma- ja ammattitautiriski) 0,05–5 prosentin välillä (TVK)

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 prosenttia.