Kirjanpidon ABC

Tämä lyhyt opas kertoo yrittäjälle maanläheisesti, miksi kirjanpitoa pidetään sekä hälventää kirjanpidon mystisyyttä. Kerromme siis, miten yrityksen tositteista laaditaan kirjanpito, tilinpäätös sekä veroilmoitukset. Samalla toivottavasti lukijalle aukeaa paremmin, miksi tilitoimisto tai oma kirjanpitäjä pyytää kaikesta mahdollisesta tositteita ja lisäselvityksiä.

Tilinpäätöksen julkisuus

Julkisuus tarkoittaa, että jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta lähetetään rekisteröitäväksi kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallitukseen. Rekisteröinnin jälkeen jokaisella on oikeus saada tietoja yrityksen tilinpäätöksistä.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan on ilmoitettava tilinpäätös rekisteröitäväksi, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:

  • liikevaihto 12 000 000 €
  • taseen loppusumma 6 000 000 €
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on ilmoitettava tilinpäätös rekisteröitäväksi, mikäli vähintään kaksi edellä äsken mainituista raja-arvoista ylittyy. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on annettava tilinpäätös rekisteröitäväksi myös niissä tilanteissa, jossa yhtiömiehenä/vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö.

Osakeyhtiön pitää lähettää tilinpäätös rekisteröitäväksi kaksi kuukautta tilinpäätöksen vahvistamisesta yhtiökokouksessa ja muilla kuin osakeyhtiöillä määräaika on 6 kuukautta tilikauden päättymisestä.