Henkilötietojen käsittelijän opas

Seloste käsittelytoimista

Seloste käsittelytoimista sisältyy Sopimukseen henkilötietojen käsittelystä TAL2023 (liite 1-A), jossa on yhdistetty sopimuksiin pakollisesti määritetyt tiedot sekä käsittelijän rekisteriselosteeseen pakollisiksi määritetyt tiedot. (Tietosuoja-asetus 28,3 artikla ja 30,2 artikla.) 

Tietosuojaviranomaisen pyytäessä on tilitoimiston tai asiakkaan toimitettava asiakkaalle annettu seloste käsittelytoimista. Tällöin täydennetään Sopimuksen henkilötietojen käsittelystä TAL2023 liitettä 1A lisäämällä sopimuksesta irrotettuun kopioon osapuolten yhteystiedot ja yhteyshenkilöt sekä luetellaan mahdolliset henkilötietojen käsittelyyn käytetyt alihankkijat.

Seloste käsittelytoimista on tehtävä kaikissa tilanteissa, joissa henkilötietoja käsitellään asiakkaan puolesta. Näitä voivat siis palkanlaskennan lisäksi olla esimerkiksi yhdistyksen jäsenmaksulaskutus ja -seuranta sekä yksityishenkilöiltä olevien saatavien seuranta asiakkaan rekisterissä.