Henkilötietojen käsittelijän opas

Asiakkaan antama ohjeistus henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetuksen mukaan tilitoimisto saa käsitellä henkilötietoja ainoastaan asiakkaan dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli asiakas haluaa jo muualta sopimuksesta ilmenevän lisäksi antaa muita ohjeita, kirjataan ne tähän liitteeseen. Jos asiakkaalla ei ole sopimuksessa mainitun lisäksi muita ohjeita, voi liitteen jättää tyhjäksi. 

Asiakkaan antama ohjeistus henkilötietojen käsittelystä sisältyy Sopimukseen henkilötietojen käsittelystä TAL2023 (liite 1-C). 

Asiakas voi antaa siihen oman ohjeistuksensa tai tilitoimisto voi ohjata asiakasta liiton tekemän pohjan avulla: Rekisterinpitäjän ohjeistus henkilötietojen käsittelijälle. Tätä mallia voi hyödyntää ohjeistuksen antamisessa, kuitenkin niin, että asiakas määrittelee omien tietojensa käsittelyn ja tekee muutokset tähän malliin, jotta se vastaa rekisterinpitäjän tahtoa henkilötietojen käsittelystä.