Henkilötietojen käsittelijän opas

Ammatinharjoittajan tai maanviljelijän kanssa sopiminen

Miten toimitaan sellaisissa tapauksissa, joissa asiakkailla on y-tunnus, mutta he ovat kuitenkin henkilöitä? Tähän ei ole saatu selkeää ja yksikäsitteistä vastausta juristeiltakaan. Oletus on, että käsitellään luonnollista henkilöä koskevaa tietoa, vaikka kyseinen henkilö toimiikin liiketoiminnallisessa roolissa. Eli turvallisempaa on lähteä siitä, että tietosuoja-asetus säätelee myös tätä toimintaa. 

Myös näiden tahojen kanssa olisi hyvä tehdä sopimus henkilötietojen käsittelystä. Jos asiakas jostain syystä kieltäytyy tekemästä sopimusta, voi toimeksiantoa kuitenkin jatkaa. Tämä on olennainen eroavaisuus yrityksen palkansaajiin, sillä ammatinharjoittaja tai maanviljelijä ottaa itse kantaa omien tietojensa käsittelyyn. Sama taho on paitsi rekisterin pitäjä, myös rekisteröity.