Henkilötietojen käsittelijän opas

Palkkalaskelmien toimittaminen sähköpostilla

Palkkalaskelmien toimitus sähköpostilla on Suomessa yleinen toimintamalli. Tietosuoja-asetuksessa ei ole mitään säädöstä, jonka nojalla tästä toimitustavasta olisi pakko luopua. Sitä voi jatkaa, jos asiakas ei ohjeista toisin. Tietosuoja-asetuksen soveltamisessa keskeistä on riskiperusteinen arviointi. Palkkalaskelmissa oleva informaatio ei loppujen lopuksi ole sitä riskipitoisinta tietoa, vaikkakin sisältää mahdollisesti tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa mainittuja ay-jäsenyystietoja. 

Tilisanomat: Sähköpostin tietoturva ja luottamuksellisten viestien lähettäminen

Sähköposti on yksi yritysten tärkeimmistä työvälineistä, kun ne kommunikoivat asiakkaidensa kanssa. Sähköpostin välityksellä siirretään päivittäin puolin ja toisin paitsi liikesalaisuuksia myös arkaluonteisia henkilötietoja. Liikesalaisuuksia voivat olla esimerkiksi tuotekehitysprojekteihin liittyvät tiedot, hinnoitteluperiaatteet tai vaikkapa yritysjärjestelyihin liittyvä tiedonvaihto. Arkaluonteisia henkilötietoja voivat olla henkilöstöhallintoon liittyvät tiedot, kuten henkilötunnus tai tieto työntekijän jäsenyydestä ammattiliittoon.