Asiakaspalaute

Kysy ja hyödynnä asiakaspalautetta

Tämä sivusto täydentyy.

Reagoi saamaasi palautteeseen, kuuntele ja kysy, mitä mieltä asiakkaasi ovat – osoitat kiinnostuksesi! Säännöllisesti toteutetun kyselyn avulla:

  • Saat konkreettisia ehdotuksia palvelujesi kehittämiseksi.
  • Pysyt ajan tasalla asiakkaidesi tarpeista, toiveista ja odotuksista.
  • Voit seurata tyytyväisyyden kehittymistä.

Kysely on hyödyllinen johtamisen ja suunnittelun väline tilitoimistoissa. Sen avulla saat tietoon oman toiminnan heikkoudet ja vahvuudet. Erityisesti säännöllisesti toteutettuna tyytyväisyyden mittaamisesta on hyötyä. Kyselyillä on myös sisäinen ohjausvaikutus. Kun kaikki työntekijät tiedostavat, että asiakkailla on säännöllisesti mahdollisuus antaa palautetta kyselyssä, on sillä myönteinen vaikutus asiakaspalveluasenteisiin.

Dokumentoi saamasi palaute

Kaikki asiakkaiden antama palaute kannattaa dokumentoida yhtenäisellä tavalla. Voi olla hyvä kirjata myös, minkälaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty ja merkitä ylös, mitä ja milloin asiakasta on kontaktoitu palautteen osalta.

Tärkeää on myös suunnitella ja toteuttaa tulosten hyödyntäminen siten, että asiakkaat voivat todeta heidän mielipiteillään olleen merkitystä.

Olemme laatineet jäsenten tueksi kysymyssarjan asiakastyytyväisyyden selvittämiseen. Liitolla on usean vuoden kokemus erilaisten kyselyjen toteuttamisesta. Voit hyödyntää kysymykset haluamallasi tavalla eli kyselyn pohja ja kysymykset ovat vapaasti muokattavissa.

Aiheesta muualla