Tietoa tenttitilaisuudesta

Tili-instituuttisäätiö pidättää oikeudet muutoksiin tenttitilaisuuden järjestelyissä.

PHT–tentti 20.9.2021 klo 10–15

PHT-tentti 2021 koostuu kahden erillisen osion kirjallisista tehtävistä. Nämä osiot ovat Työoikeus ja palkanlaskenta sekä Ennakkoperintä ja sosiaalivakuuttaminen. Kummankin osion paino tentistä on 1/2. Kumpikin osio on läpäistävä samassa tenttitilaisuudessa.

Paikka
Helsinki, Helsingin Messukeskus
Tampere, Technopolis Yliopistonrinne
Oulu, Technopolis Peltola
 
Aikataulu
08.30 – 09.30 Aamukahvi
09.00 – 10.00 Ilmoittautuminen
10.00 – 12.00 Tutkintotilaisuus alkaa – Työoikeus ja palkanlaskenta
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 15.00 Tutkintotilaisuus jatkuu – Ennakkoperintä ja sosiaalivakuuttaminen
 

Tenttisaliin mukaan
– Henkilöllisyystodistus
– Kirjoitusvälineet, tenttiin vastataan lyijykynällä
– Taskulaskinta ei tarvitse ottaa mukaan, koska se annetaan jokaiselle tilaisuudessa

Tenttitilaisuudessa mukana saavat olla vain seuraavat julkaisut:
– Palkkahallinnon säädökset, Alma Talent Oy
– Työpaikan lakikirja, Edita Publishing Oy
– Verolait, Alma Talent Oy
– Verosäädökset, Edita Publishing Oy

Vain yllä mainitut yksilöidyt kirjat saavat olla tentissä mukana. Mitään muita kirjoja, julkaisuja tai monisteita ei sallita, ei myöskään säädöskokoelmia eikä niiden tulostuksia. Tentti jätetään arvostelematta, jos ilmenee, että muuta aineistoa on mukana. Mukana olevaa aineistoa tarkastetaan tentin aikana. Tentissä saa käyttää vain tilaisuudessa jaettuja papereita.

Kirjoihin, jotka saa ottaa mukaan tenttiin, voi tehdä merkintöjä esim. post-it-lappujen avulla. Lappuun voi kirjoittaa esim. lain nimen tai lyhenteen. Tämä helpottaa kirjojen käyttöä. Kirjoissa voi myös olla alleviivauksia tai paksulla yliviivaustussilla tehtyjä korostuksia. Mitään muita tekstiä tai merkintöjä ei kirjoihin saa kirjoittaa.

Kaikki laukut ja salkut jätetään valvottuun naulakkoon. Omalle paikalle tenttisaliin ei saa tuoda käsilaukkuja, laukkuja eikä salkkuja, lompakon voi tuoda. Kirjojen, lompakon ja eväiden kantamisen helpottamiseksi voit käyttää apuna pientä kassia. Kassi tyhjennetään kokonaan pöydälle.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu PHT-tenttisalin aulassa olevassa ilmoittautumispisteessä. Saat tiedon istumapaikastasi tenttisaliin. PHT-tentti alkaa klo 10.00.

Tenttisalissa
Jätä oma laskimesi kotiin. Jokainen tenttijä saa tilaisuudessa annettavan laskimen omakseen, valmiiksi pöydälle jaettuna. Samoin tehtäväpaperit on jaettu pöydille valmiiksi, mutta ne saa kääntää vasta, kun valvoja antaa luvan. Kuvallinen henkilöllisyystodistus on oltava valvojien nähtävillä pöydällä koko tenttitilaisuuden ajan – lompakko saa olla pöydällä, samoin omat eväät. Valvojat kiertävät salissa ennen tentin alkua ja tarkastavat kaikkien henkilöllisyyden ja mukana olevan kirjallisuuden.

Omalle paikalle saa ottaa evästä.

Matkapuhelimilla on ehdoton käyttökielto tenttisalissa. Puhelinta ei saa pitää pöydällä, eikä muutoinkaan käsitellä tentin aikana. Puhelimen käyttö voi johtaa tentin hylkäämiseen. Jätä siis matkapuhelin valvottuun naulakkoon.

WC:ssä saa käydä valvojan saattamana. Voit lähteä tulemaan omalta paikaltasi kohti valvojaa ja salin ovia, kun haluat WC:hen. Jos sinulla on muuta asiaa, valvoja tulee luoksesi, kun nouset seisomaan.

Tentti alkaa, kun valvoja antaa luvan kääntää tehtäväpaperit. Valvoja ilmoittaa myös väliajoin, kuinka paljon vastausaikaa on jäljellä. Kun valvoja ilmoittaa, että tenttiaika on loppunut, paperit on palautettava viipymättä.

Tehtäviin vastaaminen
Tehtäviin vastataan lyijykynällä selkeällä käsialalla. Lue tehtävänanto huolella ja vastaa sen mukaisesti.

Tenttikysymykset ovat suomeksi, mutta niistä voi saada ruotsinkielisen käännöksen. Kysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Kaikki tehtävät ovat yhdessä nipussa. Kullekin tehtävälle on oma erillinen vastauspaperi tai -nippu. Merkitse nimesi jokaiseen vastaukseen. Vastaa vain tilan puitteissa, älä käytä esim. paperin kääntöpuolta. Suttupaperia saat lisää valvojalta. Kaikki vastauspaperit ja tehtävänippu palautetaan jaetun konseptin välissä. Suttupaperit palautetaan jätesäkkeihin.

Palauta vastauslomakkeet ja tehtävävihko konseptin välissä sukunimesi aakkosen mukaan merkittyyn kassiin salin etuosaan. Suttupaperit palautetaan niille varattuihin jätesäkkeihin.

Poistuminen
Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tenttiosion alkamisesta.

Tentin tulos
Vastaukset ja tulokset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tentistä anneta erillisiä arvosanoja. Tentin sisällöstä vastaa Tili-instituuttisäätiön alainen pätevyyslautakunnan tutkintovaliokunta.

Tieto tentin tuloksesta lähetetään tentissä olleille PHT-hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen marraskuun aikana.

Hyväksyttävästi tutkinnon suorittaneet saavat PHT-tutkintotodistuksen Palkka- ja henkilöstöhallinnon päivässä joulukuussa. Vain tutkinnon läpäisseiden nimet julkistetaan.