Tietoa tenttitilaisuudesta

PHT-tentin 24.9.2020 tarkemmat tiedot vahvistetaan pian. Alla on tietoa edellisen vuoden tenttitilaisuudesta.

PHT–tentti 16.9.2019 klo 9-13

Paikka: Clarion Hotel Helsinki, Jätkäsaari (Tyynenmerenkatu 2, Helsinki)

Aikataulu
08.00 – 08.30 Aamukahvi (sisältyy tenttimaksuun)
08.30 – 09.00 Ilmoittautuminen
09.00 – 13.00 Tutkintotilaisuus
13.00 – 14.00 Lounas

Tenttisaliin mukaan vain
– Henkilöllisyystodistus
– Kirjoitusvälineet, tenttiin vastataan lyijykynällä
– Taskulaskinta ei tarvitse ottaa mukaan, koska se annetaan jokaiselle tilaisuudessa
– Tulostamme pöydälle valmiiksi vuosilomalain (muutos 1.4.2019 alkaen)

Tenttitilaisuudessa mukana saavat olla vain seuraavat julkaisut:

– Palkkahallinnon säädökset 2019, Alma Talent
– Työpaikan lakikirja 2019, Edita

Vain yllä mainitut yksilöidyt kirjat saavat olla tentissä mukana. Mitään muita kirjoja, julkaisuja tai monisteita ei sallita, ei myöskään säädöskokoelmia eikä niiden tulostuksia. Tentti jätetään arvostelematta, jos ilmenee, että muuta aineistoa on mukana. Mukana olevaa aineistoa tarkastetaan tentin aikana. Tentissä saa käyttää vain tilaisuudessa jaettuja papereita.

Kirjoihin, jotka saa ottaa mukaan tenttiin, voi tehdä merkintöjä esim. post-it lappujen avulla. Lappuun voi esim. kirjoittaa lain nimen tai lyhenteen. Tämä helpottaa kirjojen käyttöä. Kirjoissa voi myös olla alleviivauksia tai paksulla yliviivaustussilla tehtyjä korostuksia. Mitään muita kommentteja tai tekstiä ei kirjoihin saa kirjoittaa.

Kaikki laukut ja salkut jätetään valvottuun naulakkoon. Omalle paikalle tenttisaliin ei saa tuoda käsilaukkuja, laukkuja eikä salkkuja, lompakon voi tuoda. Kirjojen, lompakon ja eväiden kantamisen helpottamiseksi voit käyttää apuna pientä kassia. kassi tyhjennetään kokonaan pöydälle.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 2.krs olevassa ilmoittautumispisteessä. Saat tiedon istumapaikastasi tenttisalissa. PHT-tentti alkaa klo 9.00.

Tenttisalissa
Jätä oma laskimesi kotiin. Jokainen tenttijä saa tilaisuudessa annettavan laskimen omakseen, valmiiksi pöydälle jaettuna. Samoin tehtäväpaperit on jaettu pöydille valmiiksi, mutta ne saa kääntää vasta, kun valvoja antaa luvan. Kuvallinen henkilöllisyystodistus on oltava valvojien nähtävillä pöydällä koko tenttitilaisuuden ajan – lompakko saa olla pöydällä samoin omat eväät. Valvojat kiertävät salissa ennen tentin alkua ja tarkastavat kaikkien henkilöllisyyden ja mukana olevan kirjallisuuden.

Omalle paikalle saa ottaa evästä.

Matkapuhelimilla on ehdoton käyttökielto tenttisalissa. Puhelinta ei saa pitää pöydällä, eikä muutoinkaan käsitellä tentin aikana. Puhelimen käyttö voi johtaa tentin hylkäämiseen. Jätä siis matkapuhelin valvottuun naulakkoon.

WC:ssä saa käydä valvojan saattamana. Voit lähteä tulemaan omalta paikaltasi kohti valvojaa ja salin ovia, kun haluat WC:hen. Jos sinulla on muuta asiaa, valvoja tulee luoksesi, kun nouset seisomaan.

Tentti alkaa, kun valvoja antaa luvan kääntää tehtäväpaperit. Valvoja ilmoittaa myös, kun vastausaikaa on jäljellä 10 minuuttia. Kun valvoja ilmoittaa, että tenttiaika on loppunut, paperit on palautettava viipymättä.

Tehtäviin vastaaminen
Tehtäviin vastataan lyijykynällä selkeällä käsialalla.

Tenttikysymykset ovat suomeksi, mutta niistä voi saada ruotsinkielisen käännöksen. Kysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Kaikki tehtävät ovat yhdessä nipussa. Kullekin tehtävälle on oma erillinen vastauspaperi tai -nippu. Merkitse nimesi jokaiseen vastaukseen. Vastaa vain tilan puitteissa, älä käytä esim. paperin kääntöpuolta. Suttupaperia saat lisää valvojalta. Kaikki vastauspaperit ja tehtävänippu palautetaan jaetun konseptin välissä. Suttupaperit palautetaan jätesäkkeihin.

Tehtävien vastaus laskelmineen ja/tai perusteluineen tulee olla näkyvissä, pelkkä tulos ei riitä vastaukseksi. Kaikkien vastausten tulee olla perusteltuja.

Palauta vastauslomakkeet ja tehtävävihko konseptin välissä sukunimesi aakkosen mukaan merkittyyn kassiin salin etuosaan. Suttupaperit palautetaan niille varattuihin jätesäkkeihin.

Poistuminen
Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta.

Tentin tulos
Vastaukset ja tulokset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tentistä anneta erillisiä arvosanoja. Tentin sisällöstä vastaa Tili-Instituuttisäätiön alainen Pätevyyslautakunnan tutkintovaliokunta.

Tieto tentin tuloksesta lähetetään tentissä olleille PHT-hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen marraskuun aikana.

Hyväksyttävästi tutkinnon suorittaneet saavat PHT-tutkintotodistuksen. Vain tutkinnon läpäisseiden nimet julkistetaan.