PHT-tutkinnon hyväksymisvaatimukset

Päästäksesi suorittamaan PHT-tutkintoa, sinulla tulee olla tutkinnon lisäksi laaja-alainen työkokemus.

Yliopisto-, korkeakoulu- tai merkonomin tutkinto

  • Yliopistotutkinto (maisteri tai kandidaatti). Kaikki pääaineet / suuntautumiset hyväksytään.

    Tai

  • Ammattikorkeakoulututkinto (esim. tradenomi). Kaikki suuntautumiset hyväksytään.

    Tai

  • Merkonomin tutkinto taloushallinnon tai laskentatoimen suuntautumisesta
  • Tutkinnon lisäksi pitää olla hyväksyttävää työkokemusta palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon työtehtävistä vähintään 3 vuotta. Työkokemuksen tulee olla monipuolista ja laajaa. Työkokemukseen lasketaan mukaan vain hakupäivään 1.4.2019 mennessä kertynyt työkokemus.

Tutkintoon hyväksyminen erityisestä syystä

Tili-instituuttisäätiön hyväksymien PHT-tutkinnon sääntöjen 5§:n perusteella Tili-instituuttisäätiö voi erityisistä syistä hyväksyä henkilön osallistumaan tutkintoon, joka ei täytä yllämainittuja hyväksymisvaatimuksia. Kun haet erityiseen syyhyn vedoten, liitä hakemukseen yksityiskohtaiset perustelut erillisellä liitteellä.

Tutkintoon hakeminen erityisestä syystä vaatii aina pitkän työkokemuksen ja  ajantasaiset palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon opinnot. Pitkä työkokemus voi kertyä esimerkiksi yrittäjänä toimimisesta tai palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävissä tilitoimistossa tai muissa yrityksissä.