PHT-tutkintoon haku

Tutkintoon voi hakeutua henkilö, jolla on peruskoulutus ja riittävän pitkä työkokemus palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävistä. Myös erityisestä syystä henkilö, jolla on ajantasainen ja laaja-alainen osaaminen palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävistä. Katso tarkemmin kohdasta ”Hyväksymisvaatimukset”.

Huom! Hakuaika PHT-tutkintoon on päättynyt 1.4.2019 klo 16. Hakuaika vuoden 2020 PHT-tutkintoon alkaa lokakuussa 2019.

Tenttitilaisuus: 

maanantaina 16.9.2019 klo 9-13 

 • Paikka: Clarion Hotel Helsinki Jätkäsaari (Tyynenmerenkatu 2, Helsinki)
 • Hinta 245 €

Hakeutuminen:

 • Hakemukseen tulee liittää tutkintotodistukset. Huomioithan, että vain ne tutkinnot otetaan huomioon, joista on toimitettu todistus skannattuna hakemuksen liitteenä.
 • Mikäli et voi liittää tutkintotodistus-tiedostoja hakemukseesi, lähetä se erikseen sähköpostilla osoitteeseen pht [at] taloushallintoliitto.fi
  Nimeä sähköpostin otsikoksi Etunimi Sukunimi - Tutkintotodistukset
 • Hakemuksessa tulee ilmoittaa taloushallinnon työkokemuksen määrä. Kirjoita työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohdat.
  Mikäli työsuhteesi jatkuu edelleen, määrittele työsuhteen päättymisajankohdaksi hakemusajan päättymisaika eli 1.4.2019. Vain viimeiseen hakupäivään mennessä kertynyt kokemus otetaan huomioon.
 • Vain palkka- ja henkilöstöhallinnon alan työkokemus huomioidaan.
 • Työtodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen.

Tutkintoon hyväksymisestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla toukokuun aikana.

Valmentautuminen:

PHT-tutkintoon valmentautuminen tapahtuu itseopiskeluna. PHT-tutkinnon vahvistetun aineistoluettelon sisältämiin aihealueisiin on hyvä perehtyä.

Voit myös osallistua PHT-koulutusohjelmaan tai muuhun valmennukseen. Katso lisätietoja kohdassa PHT-valmennukset.

Julkaisemme vuosittain PHT-tentistä julkaisun, joka sisältää PHT-tutkinnon tehtävät ja ratkaisemisen. Vuoden 2018 tenttijulkaisun hinta on 22€ (ei alv). Voit tilata PHT-tenttijulkaisun tästä.