PHT-tutkintoon haku

Tutkintoon voi hakeutua henkilö, jolla on peruskoulutus ja riittävän pitkä työkokemus palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävistä. Myös erityisestä syystä henkilö, jolla on ajantasainen ja laaja-alainen osaaminen palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävistä. Katso tarkemmin kohdasta ”Hyväksymisvaatimukset”.

Tutkintotilaisuus vuosittain

Tutkintotilaisuus järjestetään Helsingissä kerran vuodessa.

Vuonna 2019 tenttitilaisuus järjestetään syyskuussa. Tarkempi tenttipäivä vahvistuu myöhemmin.

Hakeutuminen

Hakemukseen tulee liittää tutkintotodistukset. Huomioithan, että vain ne tutkinnot otetaan huomioon, joista on toimitettu todistus skannattuna hakemuksen liitteenä.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa taloushallinnon työkokemuksen määrä. Kirjoita työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohdat. Mikäli työsuhteesi jatkuu edelleen, määrittele työsuhteen päättymisajankohdaksi hakemusajan päättymisaika eli 1.4.2019. Vain viimeiseen hakupäivään mennessä kertynyt kokemus otetaan huomioon.

Vain palkka- ja henkilöstöhallinnon alan työkokemus huomioidaan.

Työtodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen.

Tutkintoon hyväksymisestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla toukokuun aikana.

Valmentautuminen

PHT-tutkintoon valmentautuminen tapahtuu itseopiskeluna. PHT-tutkinnon vahvistetun aineistoluettelon sisältämiin aihealueisiin on hyvä perehtyä.

Voit myös osallistua PHT-koulutusohjelmaan tai muuhun valmennukseen. Katso lisätietoja kohdassa "PHT-valmennukset"