PHT-tutkintoon haku

Haku vuoden 2020 PHT-tutkintoon ei ole vielä alkanut. Haku aukeaa marraskuussa 2019.

PHT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä alan peruskoulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävistä. Ennen hakemista perehdy tutkinnon hyväksymisvaatimuksiin.

Vuoden 2020 PHT-tentin aika- ja sijaintitiedot vahvistetaan pian.

PHT-tenttimaksu on 245 euroa.

Hakeminen

  • Hakemukseen tulee liittää tutkintotodistukset. Huomioithan, että vain ne tutkinnot otetaan huomioon, joista on toimitettu todistus skannattuna hakemuksen liitteenä.
  • Mikäli et voi liittää tutkintotodistuskopioita hakemukseesi, lähetä se erikseen sähköpostilla osoitteeseen pht [at] taloushallintoliitto.fi. Nimeä sähköposti otsikolla Etunimi Sukunimi – Tutkintotodistukset.
  • Hakemuksessa tulee ilmoittaa taloushallinnon työkokemuksen määrä. Kirjoita työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohdat.
    Mikäli työsuhteesi jatkuu edelleen, määrittele työsuhteen päättymisajankohdaksi hakemusajan päättymisaika eli 1.4.2020. Vain viimeiseen hakupäivään mennessä kertynyt kokemus otetaan huomioon.
  • Vain palkka- ja henkilöstöhallinnon alan työkokemus huomioidaan.
  • Työtodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen.

Tutkintoon hyväksymisestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla toukokuun aikana.

Valmentautuminen

PHT-tutkintoon valmentautuminen tapahtuu itseopiskeluna. PHT-tutkinnon vahvistetun aineistoluettelon sisältämiin aihealueisiin on hyvä perehtyä ennen tenttitilaisuutta.

Voit myös osallistua PHT-tutkintoon valmentavaan koulutukseen. Katso lisätietoja kohdassa PHT-valmennukset.

Tili-instituuttisäätiö julkaisee vuosittain PHT-tentistä julkaisun, joka sisältää PHT-tutkinnon tehtävät ja ratkaisut. Vuoden 2019 tenttijulkaisu ilmestyy alkuvuodesta. Vuoden 2018 tenttijulkaisun hinta on 22€ (ei alv). Voit tilata PHT-tenttijulkaisun täältä.