PHT-asiantuntijuuden ylläpito

PHT-tutkinto edellyttää haltijaltaan ajantasaista ammattitaidon ylläpitämistä. PHT-tutkinnon suorittaneet raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan Tili-instituuttisäätiölle.

PHT-tutkinto kertoo laadukkaasta ja luotettavasta asiantuntemuksesta. PHT-asiantuntija

  • toimii palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävissä, joissa toimenkuva on riittävän laaja-alainen ja monipuolinen
  • on osallistunut ylläpitokoulutukseen
  • raportoi Tili-instituuttisäätiölle PHT-sääntöjen mukaisesti.

Jokaisen PHT-tutkinnon suorittaneen asiantuntijan tulee raportoida vuosien 2019–2021 kouluttautumisesta sekä työtehtävistä loppuvuonna 2021.

Ylläpidon ja raportoinnin ohjeistusta tarkennetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

PHT-ylläpitoon ja asiantuntijarekisteriin liittyminen

Jos olet suorittanut Taloushallintoliiton tai jonkun muun koulutuksen järjestäjän PHT-koulutusohjelman, olet tervetullut mukaan ylläpitoon ja asiantuntijarekisteriin. Koulutusohjelman on täytettävä Tili-instituuttisäätiön vaatimukset.

Muun kuin Taloushallintoliiton PHT-koulutusohjelman suorittaneita PHT-asiantuntijoita pyydetään ilmoittautumaan mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämän jälkeen mukaan pääsee vain Tili-instituuttisäätiön järjestämän PHT-tentin kautta.

Ilmoittaudu mukaan

Tili-instituuttisäätiö on ilmoittautuneisiin yhteydessä ja pyytää tarvittaessa nähtäväksi PHT-koulutusohjelmasta saadut todistukset.