PHT-tutkinto

PHT on palkkahallinnon asiantuntijatutkinto ja merkki alan tehtävien laaja-alaisesta osaamisesta.

PHT kertoo korkeasta palkkahallinnon osaamisen tasosta. PHT-tutkinto antaa uusia eväitä edetä työelämässä. Tutkinnon suorittaneille tarjotaan mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä ja heillä on keskimäärin parempi palkka kuin niillä talous- ja palkkahallinnon ammattilaisilla, jotka eivät ole tutkintoa suorittaneet.

Palkkahallinnon palveluja tuottava yritys voi hakea Taloushallintoliiton jäseneksi, jos heillä on PHT-tutkinnon tai muun tuotettavan palvelun mukaisen asiantuntijatutkinnon suorittanut vastuuhenkilö.

PHT-tutkintoon haku

Edellytyksenä PHT-tenttitilaisuuteen osallistumiselle on korkeakoulu- tai merkonomin tutkinto ja kolmen vuoden palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon työkokemus.

Tili-instituuttisäätiö voi myöntää osallistumisoikeuden myös erityisestä syystä, jolloin henkilöllä on oltava alalta laaja-alainen osaaminen ja pitkä työkokemus sekä ajantasaiset koulutukset palkkahallinnon alalla.

Tili-instituuttisäätiö vastaa tutkinnosta

PHT-tutkinnon hallinnointi on Tili-instituuttisäätiöllä, joka määrittelee tutkinnon säännöt, hyväksymisvaatimukset, tentin sisällön ja hyväksyy tenttisuoritukset. PHT-tutkinto edellyttää, että henkilö ylläpitää ammattitaitoaan säännöllisellä kouluttautumisella ja toimii palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävissä. PHT:t raportoivat ammattitaitonsa ylläpitämisestä kolmen vuoden välein Tili-instituuttisäätiölle. Vain pätevyyttään ylläpitävät palkkahallinnon asiantuntijat voivat käyttää nimensä yhteydessä nimitystä PHT-asiantuntija tai lyhennettä PHT.