PHT-tutkinto palkkahallinnon asiantuntijalle

PHT on merkki laaja-alaisesta palkkahallinnon osaamisesta, joka on osoitettu hyväksytysti suoritetulla tentillä. PHT-tutkinto edellyttää, että henkilö ylläpitää ammattitaitoaan säännöllisellä kouluttautumisella ja toimii palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävissä. PHT-tutkinnon suorittaneen on raportoitava säännöllisesti ammattitaidon ylläpitämisestä.

PHT-tutkintoon haku

Edellytyksenä tenttiin osallistumiselle on korkeakoulu- tai merkonomitutkinto ja kolmen vuoden palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon työkokemus.

Tili-Instituuttisäätiö voi myöntää osallistumisoikeuden myös erityisestä syystä, jolloin henkilöllä on oltava alalta laaja-alainen osaaminen ja pitkä työkokemus sekä ajantasaiset koulutukset palkkahallinnon alalla.

Tili-Instituuttisäätiö vastaa tutkinnosta

PHT-tutkinnon hallinnointi on Tili-Instituuttisäätiöllä, joka määrittelee tutkinnon säännöt, hyväksymisvaatimukset, tentin sisällön ja hyväksyy tenttisuoritukset.