PHT-tutkinto

PHT on palkkahallinnon asiantuntijatutkinto ja merkki alan tehtävien laaja-alaisesta osaamisesta.

PHT-tutkintoon haku

Edellytyksenä PHT-tenttitilaisuuteen osallistumiselle on korkeakoulu- tai merkonomin tutkinto ja kolmen vuoden palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon työkokemus.

Tili-instituuttisäätiö voi myöntää osallistumisoikeuden myös erityisestä syystä, jolloin henkilöllä on oltava alalta laaja-alainen osaaminen ja pitkä työkokemus sekä ajantasaiset koulutukset palkkahallinnon alalla.

Tili-instituuttisäätiö vastaa tutkinnosta

PHT-tutkinnon hallinnointi on Tili-instituuttisäätiöllä, joka määrittelee tutkinnon säännöt, hyväksymisvaatimukset, tentin sisällön ja hyväksyy tenttisuoritukset. PHT-tutkinto edellyttää, että henkilö ylläpitää ammattitaitoaan säännöllisellä kouluttautumisella ja toimii palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävissä. PHT:t raportoivat ammattitaitonsa ylläpitämisestä kolmen vuoden välein Tili-instituuttisäätiölle.

PHT-ylläpitoon ja asiantuntijarekisteriin liittyminen

Jos olet suorittanut Taloushallintoliiton tai jonkun muun koulutuksen järjestäjän PHT-koulutusohjelman ja siihen kuuluvan tentin, olet tervetullut mukaan ylläpitoon ja asiantuntijarekisteriin. Koulutusohjelman on täytettävä Tili-instituuttisäätiön vaatimukset.

Muun kuin Taloushallintoliiton PHT-koulutusohjelman suorittaneita PHT-asiantuntijoita pyydetään ilmoittautumaan mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämän jälkeen mukaan pääsee vain Tili-instituuttisäätiön järjestämän PHT-tentin kautta.

Ilmoittaudu mukaan

Tili-instituuttisäätiö on ilmoittautuneisiin yhteydessä ja pyytää tarvittaessa nähtäväksi PHT-koulutusohjelmasta saadut todistukset.