Palkkahallinnon ammattilaiseksi

Lahjat ja juhlat ennakkoperinnässä​
Osaat soveltaa lahjoihin ja juhlatilaisuuksiin liittyvissä käytännön tilanteissa oikeita verotusta, sosiaalivakuuttamista ja tulorekisteri-ilmoittamista koskevia normeja.
Palkka ja työkorvaus verotuksessa
Milloin työstä saatua vastiketta pidetään palkkana, milloin työkorvauksena. Tämän koulutuksen jälkeen tunnistat tulkinnanvaraiset tilanteet ja hallitset niiden ratkaisemisessa sovellettavat periaatteet.
Palkkahallinnon täsmäytykset – tulorekisteri ja kirjanpito
Palkkahallinnossa tietojen täsmäyttämisellä varmistetaan tehdyn työn oikeellisuus – niin työntekijälle maksetun palkan, tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen kuin kirjanpitoon siirrettyjen kulujen osalta. Täsmäyttäminen helpottaa palkanlaskennan työtä ja osoittaa, että palkanlaskenta on tehty asiantuntevasti ja laadukkaasti. Innostava kouluttaja opastaa käytännönläheisesti mitä täsmäyttämiseen sisältyy.
Uusi yhteistoimintalaki
Tässä koulutuksessa saat tietoa yhteistoimintalain uudistuksen tavoitteista ja lain pääkokonaisuuksista.