Rahoitusleasing

Jäännösarvon ja kauppahinnan välinen erotus tuloverotuksessa

Sopimuskauden päätyttyä vuokralleottaja vastaa alussa kerrotusta jäännösarvosta. Kun rahoitusyhtiö myy esim. asiakkaan käytössä olleen auton autoliikkeelle ja kauppahinta ylittää rahoitusleasingsopimuksen mukaisen jäännösarvon, rahoitusyhtiö maksaa asiakkaalle tämän erotuksen hyvityksenä. Mikäli asiakas vuokraa rahoitusyhtiöltä uuden auton, tämä hyvitys saatetaan käyttää uuden sopimuksen ja auton ensimmäisen korotetun maksuerän suoritukseksi.

Rahoitusyhtiön maksama  hyvitys on asiakkaan veronalaista tuloa. Hyvitys ei ole ajan kulumisen perusteella määräytyvä erä, joten se on kokonaan suoritusvuoden veronalaista tuloa.  

Mikäli hyvitys käytetään uuden auton ensimmäisen korotetun erän suoritukseksi ja korotettu erä on juuri hyvityksen suuruinen (esim. 10 000 euroa), hyvitys on siis kokonaan suoritusvuoden veronalaista tuloa, mutta hyvityksen suuruinen ensimmäinen korkeampi vuokraerä jaksotetaan kuitenkin kuluksi sekä kirjanpidossa että verotuksessa koko sopimuskaudelle.  

Jos jäännösarvo on sen sijaan kauppahintaa korkeampi, tämä asiakkaan vastuulla oleva erotus on puolestaan kokonaan suoritusvuoden vähennyskelpoista menoa asiakkaan tuloverotuksessa.