Rahoitusleasing

Rahoitusleasing

Rahoitusleasing – huomaa kirjanpidon ja verotuksen erot  

Pk-yritys voi saada sujautettua nykyisen kirjanpitolain 5:5 b §:n säännösten nojalla rahoitusleasingilla vuokraamansa koneen, laitteen tai ajoneuvon taseeseensa, mikäli se kykenee noudattamaan  tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä kansainvälisten tilinpäätösstandardien vaatimuksia. 

Taseeseen merkitseminen tarkoittaa, että kirjanpidossa vuokralleottajan katsotaan ostaneen vuokrakohteena olevan esineen rahoitusyhtiöltä eli vuokralleantajalta, jolloin vuokraerien nykyarvo viedään taseen vastaavaa-puolelle koneisiin ja kalustoon ja vastattavaa-puolelle leasingvelaksi. 

Se pitää kuitenkin muistaa, että yritys ei voi tuloverotuksessaan tehdä näistä rahoitusleasingsopimuksen mukaisista vuokrakohteista poistoja – saati ns. tuplapoistoja, jotka tällä hetkellä sallitaan yrityksen omistukseen tulleista koneista, kalustosta ja muusta irtaimesta käyttöomaisuudesta. 

Tärkeää on myös huomata käsitellä oikein sopimuksen mukainen ensimmäinen korotettu vuokraerä  kirjanpidossa ja tuloverotuksessa. Myös jäännösarvon ylittävän kauppahinnan palautuksen käsittely oikein yrityksen tuloverotuksessa on tärkeä asia. 

Rahoitusleasingissa osapuolina ovat myyjä, rahoitusyhtiö ja asiakas (vuokralleottaja). Rahoitusyhtiö hankkii myyjältä omistukseensa asiakkaan tarvitseman esineen ja vuokraa sen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella edelleen asiakkaalle. Jos vuokrakohteena auto, asiakas maksaa auton käytöstä, mutta huollot eivät sisälly vuokraan. Rahoitusleasingissa asiakkaalla on ns. jäännösarvovastuu. Kun rahoitusyhtiö sopimuskauden jälkeen myy auton autoliikkeeseen, jäännösarvon ylittävä osa auton kauppahinnasta palautetaan asiakkaalle ja sen alittavan osan asiakas puolestaan joutuu maksamaan rahoitusyhtiölle.  

Toisessa leasingmallissa eli ns. huoltoleasingissa määräaikaishuollot ja esim. äkillisestä rikkoutumisesta aiheutuvat korjaukset kuuluvat kuukausihintaan. Huoltoleasingissa asiakkaan kanssa ei sovita jäännösarvosta eikä tällä ole siitä vastuuta, mutta sopimuksessa määritellään autolla sopimuskauden aikana ajettava enimmäiskilometrimäärä. Kyse on siis kahdesta eri sopimusmallista.