Rahoitusleasing

Ensimmäinen korotettu vuokraerä kirjanpidossa ja verotuksessa

Rahoitusleasingsopimus voi olla esim. 2-5 vuoden pituinen ja rahoitusyhtiö laskuttaa asiakkaalta kiinteää kuukausivuokraa, joista ensimmäinen vuokraerä on yleensä 10-20 % uuden esineen – esim. ajoneuvon – hinnasta. 

Ensimmäinen korkeampi kuukausierä kirjataan siirtosaamisiin ja jaksotetaan kirjanpidossa kuluksi tasaerinä koko sopimuskaudelle, kun yritys ei sovella KPL 5:5 b §:ssä tarkoitettua menettelyä. Tiettävästi taseeseen kirjaamista sovelletaankin pk-yrityksissä hyvin harvoin. 

Silloin kun on todennäköistä, että yritys joutuu purkamaan rahoitusleasingsopimuksen, esimerkiksi mikäli kalustolle ei ole käyttöä, jäljellä oleva ensimmäisen erän jäännös sekä mahdolliset rahoitusyhtiön vielä perimät lisävuokraerät tulee kirjata menoksi. 

Yrityksen tuloverotuksessa rahoitusleasingsopimus käsitellään vuokrasopimuksena ja   ensimmäinen korkeampi kuukausierä vuokramenona, joka jaksotetaan sopimuskaudelle elinkeinoverolain 23 §:n perusteella. 

Arvonlisäverotuksessa palveluhankinnasta vähennettävä vero kohdistetaan arvonlisäverolain 141 §:n säännösten mukaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana palvelu on vastaanotettu tai jonka aikana ostohinta on maksettu ennen palvelun vastaanottohetkeä (ennakkomaksu). Ensimmäisestä korkeammasta vuokraerästä yritys käytännössä siis kohdistaa vähennyksen laskun perusteella jo heti ensimmäiselle kuukaudelle. 

Esim. 

Rahoitusyhtiö sopii yritysasiakkaan kanssa nelivuotisen rahoitusleasingsopimuksen, joka sisältää 48 kuukausierää. Ensimmäisen kuukauden vuokraerä tammikuussa on 23 000 euroa (alv 24 %) ja loput 47 erää 1 000 euroa (alv 24 %), yhteensä 70 000 euroa (alv 24 %) koko sopimuskaudelta. 

Kuukausierä 1 000 euroa (alv 24 %) sisältää arvonlisäveroa 193,55 euroa, jolloin kuukausierä veroton määrä on 806,45 euroa. 

Yrityksen todellisen kuukausivuokran euromäärä saadaan jakamalla sopimuskauden kokonaisvuokra kuukausierien lukumäärällä. Sopimuksen mukainen kokonaisvuokra 70 000 euroa sisältää arvonlisäveroa 13 548,38 euroa, jolloin veroton kokonaisvuokra on 56 451,62 euroa. Kun se jaetaan kuukausierien lukumäärällä 48,  todelliseksi verottomaksi kuukausieräksi saadaan 1 176,08 euroa. 

Ensimmäinen vuokraerä 23 000 euroa sisältää arvonlisäveroa 4 451,61 euroa, ja veroton määrä on 18 548,39 euroa. 

Tammikuulle kirjataan menoksi todellinen kuukausierä  1 176,08 euroa. Loppuosa verottomasta ensimmäisestä erästä on 17 372,31 euroa (18 548,39 – 1 176,08). Siitä käsitellään 4 435,56 euroa (12 * (1 176,08 – 806,45)) lyhytaikaisissa siirtosaamisissa ja 12 937,05 euroa (35 * (1 176,08 – 806,45)) pitkäaikaisissa siirtosaamisissa. 

Kirjaukset tammikuulle: 

  • 23 000  an pankkitili 
  • 4 435,56  per lyhytaikainen siirtosaaminen (vuokrameno) 
  • 12 937,05  per pitkäaikainen siirtosaaminen (vuokrameno) 
  • 4 451,61  per arvonlisäverosaaminen  
  • 1 176,08  per ajoneuvokulut – ajoneuvoleasing