KLT-tentti 2024

Tenttiohjeet

Tälle sivulle on koottu tietoa tentin valvonnasta sekä tentin aikana sallituista ja kielletyistä asioista. Lisäksi sivulta löytyy tietoa tentin aikana käytössä olevista materiaaleista.

Tentin valvonta sekä sallitut ja kielletyt asiat

Tentti järjestetään Inspera Exam Portal -tenttialustalla. Ennen tenttiä tarkastetaan henkilöllisyys passista, ajokortista tai henkilökortista. Lisäksi tenttialusta tarkastaa automaattisesti tietokoneen tekniset ominaisuudet sekä internet-yhteyden laadun.

Tentin aikana osallistujia etävalvotaan web-kameran ja mikrofonin kautta. Etävalvonnalla varmistamme, että tentissä ei käytetä vilppiä. Väärinkäytöksistä voi saada kahden vuoden osallistumiskiellon Tili-instituuttisäätiön järjestämiin tentteihin.

Tentin aikana saa:

 1. syödä eväitä
 2. poistua vessaan 
 3. ottaa tarvittavat lääkkeet

Yllä manituista ei tarvitse ilmoittaa valvojalle.

Tentin aikana ei saa:

 1. käyttää matkapuhelinta tai muita teknisiä laitteita, kuten älykelloa
 2. keskustella toisen henkilön kanssa
 3. käyttää apuna paperisia kirjoja tai muuta tenttialustan ulkopuolista materiaalia
 4. käyttää vastausten luonnosteluun paperia (muistiinpanot voi tehdä tenttialustan kautta)
 5. käyttää fyysistä laskinta (tenttialustalla on laskin)
 6. käyttää useampaa kuin yhtä näyttöä (etävalvonta voi valvoa vain yhtä näyttöä)

Lisätietoja tenttialustasta ja sen käytöstä löydät täältä.

Tentin aikana käytössä olevat aineistot ja apuvälineet

Tentin aikana osallistujien käytössä ovat seuraavat aineistot ja apuvälineet:

 • Tentin kannalta oleelliset lait ja säädökset (Finlex, Kirjanpitolautakunnan lausunnot ja poikkeusluvat)
 • Laskin
 • Taulukkolaskin
 • Muistiinpanoväline

Käytössä olevat aineistot ja apuvälineet ovat selainpohjaisia ja aukeavat uuteen ikkunaan. Sallitut aineistot ja apuvälineet on linkitetty tenttialustalle, eikä muuta aineistoa saa käyttää. Osallistujat pääsevät tutustumaan tukimateriaaleihin harjoitustestin yhteydessä.