KLT-tentti 2024

Huomioitavaa tentin jälkeen

Tentin tulokset

Tieto tentin tuloksista lähetetään tentissä olleille KLT-hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen marraskuussa. Ilmoitathan meille viipymättä, mikäli yhteystiedoissasi on muutoksia! Tulosten yhteydessä lähetetään myös linkki tenttikysymyksiin ja malliratkaisuihin.

Huomioithan, että tentistä ei anneta erillisiä arvosanoja. Kaikki vastaukset ja tulokset käsitellään luottamuksellisesti.

Tentin sisällöstä vastaa Tili-instituuttisäätiön KLT-tutkintovaliokunta.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Mikäli et läpäise tenttiä, voit halutessasi tehdä tuloksesta oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimus on tehtävä kahden viikon kuluessa tulosten toimittamisesta. Ohjeistamme oikaisuvaatimusprosessista tarkemmin tulosten toimittamisen yhteydessä.

Tili-instituuttisäätiön hallitus vahvistaa lopulliset tulokset joulukuussa oikaisuvaatimusprosessin päätteeksi.

Sääntönä on, että sekä laskennan että oikeustieteen osuudet on läpäistävä samassa tenttitilaisuudessa. Mikäli tenttijä on pärjännyt toisessa tenttiosiossa erinomaisesti ja jäänyt toisessa osiossa vain hieman alle hyväksytyn pisterajan, voi tutkintovaliokunta antaa mahdollisuuden tulla seuraavana vuonna uusimaan vain hylätyn tenttiosion. Uusintamahdollisuutta ei voi erikseen vaatia, vaan mahdollisuudesta ilmoitetaan suoraan tenttijälle tulosten toimituksen yhteydessä.

Todistustenjako

Hyväksyttävästi KLT-tutkinnon suorittaneille jaetaan todistukset ja KLT-merkit Taloushallintoliiton Tili- ja veropäivillä tammikuussa 2025 Helsingissä. Tiedotamme todistusten jakoon liittyvistä yksityiskohdista tentin tulosten toimituksen yhteydessä sekä hieman ennen tapahtuman ajankohtaa sähköpostitse. Mikäli et pysty osallistumaan todistusten jakotilaisuuteen postitamme todistuksesi sekä KLT-merkkisi sinulle kotiin. Ilmoitathan meille viipymättä, mikäli osoitetiedoissasi on muutoksia!

Lisäksi julkaisemme uusien KLT-asiantuntijoiden onnitteluilmoituksen Kauppalehdessä samana päivänä todistusten jaon kanssa. Vain tutkinnon läpäisseiden ja julkaisuluvan antaneiden henkilöiden nimet julkistetaan. Julkaisulupa annetaan tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä samalla lomakkeella.