Kansainvälisen kaupan alv:n erikoistumisohjelma

3 Yritysten välisen kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäverotus

(28.5.2024 klo 9–16 lähikoulutus Helsingissä)

Palvelukaupan arvonlisäverotuksen periaatteita

 • palvelun määritelmä
 • tavaran ja palvelun rajanveto; tavaraa, palvelua vai tavaraa ja palvelua?
 • myyntimaasäännökset; yleissääntö ja poikkeussäännöt

Elinkeinoharjoittajien välisen palvelukaupan yleissääntö

 • palvelujen myynnin ja oston arvonlisäverokäsittely
 • ostajan kiinteän toimipaikan merkitys ja vaikutus ALV-käsittelyyn
 • ostajan käännetty verovelvollisuus
 • myyjän kiinteä toimipaikka ja vaikutus ALV-käsittelyyn
 • ALV-tunnisteiden käyttö ja merkitys
 • EU-palvelukauppa ja palvelukauppa ei-EU-maiden kanssa
 • käytännön esimerkkitilanteita: mm. asennus-, huolto- ja korjaustyöt Suomessa ja ulkomailla, kuljetuspalvelujen, välityspalvelujen ja immateriaalipalvelujen myynnit ja ostot
 • yleissäännön alaisten palvelujen myynnin ja oston ilmoittaminen ALV- ja yhteenvetoilmoituksilla
 • yleissäännön alaisten palvelujen ostot ulkomaan projekteissa

Tavaran sopimusvalmistus

 • valmistuspalvelun myynti ja osto
 • tavaran valmistuttaminen toisessa EU-valtiossa

Elinkeinonharjoittajien välisen palvelukaupan poikkeussäännöt

 • kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut; palvelujen myynti ja osto
 • kiinteänä omaisuutena pidettäviin koneisiin ja laitteisiin liittyvät palvelut
 • pääsyoikeus tilaisuuksiin; tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät palvelut
 • henkilökuljetuspalvelut, kuljetusvälineiden vuokraus, ravintolapalvelut
 • käännetty verovelvollisuus; soveltamiskäytäntö, soveltumisen rajoitukset
 • palvelukaupan ALV-riskit; rekisteröinti- ja raportointivelvoitteet toisissa EU-maissa

Palvelukaupan verottomuussäännöt ja niiden soveltamistilanteet

 • verottomat palvelumyynnit
 • kuljetuspalvelujen verottomuustilanteet; vienti- ja tuontikuljetukset
 • verottomat palvelumyynnit vesialuksen ja sen lastin välittömiä tarpeita varten
 • henkilökuljetuspalvelut suoraan ulkomaille tai ulkomailta

4 Tavaran ja palvelujen kansainvälisen kuluttajakaupan arvonlisäverotus

(13.6.2024 klo 9–13 Teams)

Tavaroiden myynti kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille toisiin EU-maihin

 • tavaroiden yhteisön sisäinen etämyynti
 • etämyynnin määritelmä
 • tavaroiden etämyynnin verotuspaikka; verotus kulutusvaltiossa (määränpäävaltiossa)
 • etämyynteihin sovellettava verokanta; kulutusvaltion verokantojen soveltaminen käytännössä
 • vähäistä myyntiä koskeva erityinen myyntimaasääntö (verovelvollisuuden alaraja)

Tavaroiden myynti kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille EU:n ulkopuolelle

 • vientimyynti; eri vientitilanteet ja verottomuuden edellytykset
 • matkailijamyynnin verottomuus (ns. tax free -myynti)

Palvelujen myynti kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille

 • yleissääntö; soveltamisala ja ALV-käsittely
 • poikkeussäännöt; soveltamisala ja ALV-käsittely
  • immateriaalipalvelut, irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset, kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut
  • henkilökuljetuspalvelut, kuljetusten liitännäispalvelut, tavaroiden yhteisökuljetuspalvelut, kuljetusvälineen lyhytaikainen vuokraus
  • kulttuuri-, viihde-, urheilu-, tiede- ja koulutustilaisuuteen ja niiden järjestämiseen liittyvät palvelut
  • majoituspalvelut, ravintola- ja ateriapalvelut
  • välityspalvelut
  • sähköiset palvelut

Tavaroiden ja palvelujen kuluttajakaupan käytännön kysymyksiä

 • kuluttajamyyntien ilmoittaminen
 • erityisjärjestelmän (OSS) soveltaminen; rekisteröinti ja ilmoittaminen
 • ulkomaan ALV-rekisteröinnit
 • tavaroiden ja palvelujen myynti sähköisen rajapinnan (esim. verkkokaupan tai muun kauppapaikan) kautta