Kansainvälisen kaupan alv:n erikoistumisohjelma

Orientaatio (7.5.2024, klo 9 – 9.45, Teams)

1 Yritysten välisen tavaran yhteisökaupan arvonlisäverotus

(14.5.2024 klo 9 – 16, lähikoulutus)

Yhteisömyynnit

 • yhteisömyynnin määritelmä ja myyntimaasääntö
 • yhteisömyynnin verottomuuden edellytykset
 • ALV-tunnisteiden merkitys ja käyttö
 • tavaroiden kuljetus verottomuuden edellytyksenä; kuljetusnäyttö
 • yhteisömyynnit muista EU-valtioista
 • kaupan peruuntuminen ja tavaroiden palautukset
 • yhteisömyyntien ilmoittaminen ALV- ja yhteenvetoilmoituksilla

Yhteisöhankinnat

 • yhteisöhankinnan määritelmä ja verotuspaikan määräytyminen
 • yhteisöhankinnan ALV-käsittely
 • ALV-tunnisteiden käyttö
 • yhteisöhankinnat muissa EU-valtioissa; ns. turvaverkkosääntö
 • yhteisöhankintojen ilmoittaminen ALV-ilmoituksilla

Yhteisökaupan erityistilanteita ja -kysymyksiä

 • kolmikantakauppa ja yksinkertaistussääntö; soveltamisedellytykset
 • muut ketjukauppatilanteet
 • kuljetuksen järjestämistavan, kuljetusvastuiden ja toimitusehtojen vaikutus ALV-käsittelyyn
 • yhteisökauppa suomalaisen asiakkaan tai toimittajan kanssa
 • EU:n ulkopuoliset yhtiöt kauppakumppaneina yhteisökaupassa
 • useammasta toimituksesta koostuvat yhteisömyynnit
 • toisen EU-valtion sisäinen tavarakauppa
 • ulkomaisen ALV-rekisteröinnin vaikutus ketjukaupan ALV-käsittelyyn
 • ketjukaupan ALV-riskit; rekisteröinti- ja raportointivelvoitteet toisissa EU-maissa

Omat tavarasiirrot ja tavaran varastointi toisessa EU-valtiossa

 • omien tavarasiirtojen ALV-käsittely; pääsääntö ja poikkeukset
 • siirrot Suomesta toiseen EU-valtioon, toisesta EU-valtiosta Suomeen ja kahden muun EU-valtion välillä
 • myytyihin / ostettuihin tavaroihin toimituksen yhteydessä / aikana kohdistuvat alihankkijan työsuoritukset
 • tavaroiden varastointi toisessa EU-valtiossa; tavaran siirto tai hankinta EU-varastoon
 • call off -varastot

Tavaran myynti ja osto asennettuna

 • tavaroiden asennettuna myyntiä koskeva erityissääntö; määritelmä ja myyntimaasääntö
 • kiinteän toimipaikan syntyminen ja vaikutus ALV-käsittelyyn
 • tavaroiden asennettuna myyntiin liittyvät ostot; tavara- ja palveluostot alihankkijoilta Suomesta, muista EU-valtioista ja EU:n ulkopuolelta
 • tavaroiden osto asennettuna toisesta EU-valtiosta; käännetty verovelvollisuus
 • tavaran asennettuna myynnin ja oston ilmoittaminen ALV-ilmoituksilla

2 EU:n ulkopuolisen tavarakaupan arvonlisäverotus, laivatoimitukset ja muita erityistilanteita

(22.5.2024, klo 9-13,Teams)

Tavaran vienti EU:n ulkopuolelle

 • verottomuuden edellytykset; viennin perus- ja erityistilanteet
 • kuljetuksen järjestämistavan ja ostajan vaikutus ALV-käsittelyyn

Tavaran maahantuonti EU:n ulkopuolelta

 • maahantuonnin ilmoittaminen; lykätty menettely
 • veron perusteen määrittely

EU:n ulkopuolella tapahtuva tavarakauppa ja ketjukauppatilanteet

 • kolmikantakauppa ja muut ketjukauppatilanteet EU:n ulkopuolisessa kaupassa
 • ketjukauppa ja maahantuonti
 • EU:n ulkopuolisen kaupan ilmoittaminen ALV-ilmoituksilla

Tavaraostot ulkomaalaisilta Suomessa

 • ulkomaisen myyjän verovelvollisuus
 • ostajan käännetty verovelvollisuus

Tavaran myynti ja osto asennettuna

 • tavaran myynti asennettuna EU:n ulkopuolelle; tavaran vienti ja maahantuonti kohdemaassa, asennuspalvelun ALV-käsittely
 • tavaran osto asennettuna EU:n ulkopuolelta; tavaran maahantuonti Suomeen, asennuspalvelun ALV-käsittely

Laivatoimitukset

 • tavaroiden myynti kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten varustamiseksi
 • verottomien vesialusten myynti
 • myynnin verottomuuden edellytykset