Verotus

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen erikoistumisohjelma

Lähde mukaan kehittämään kansainvälisen kaupan arvonlisävero-osaamistasi! Tässä erikoistumisohjelmassa pääset perehtymään kansainvälisen kaupan arvonlisäverotukseen pintaa syvemmältä, mutta kuitenkin käytännönläheisesti. Syvennät osaamistasi lukuisten arvonlisäveron tyypillisten erityis- ja tulkintakysymysten osalta.

Tämä koulutus sopii sinulle, joka:

– haluat syventää omaa kansainvälisen kaupan alv-osaamistasi ohi säännösten ja perusasioiden

– tahdot auttaa omaa tai asiakasyritystäsi hoitamaan kansainväliseen kauppaan liittyvät alv-asiat parhaalla ja tarkoituksenmukaisimmalla mahdollisella tavalla

– haluat olla arvonlisäveroasioiden syväosaaja ja auttaa asiakastasi menestymään ja välttämään turhat alv-riskit Suomessa ja ulkomailla

Koulutus sopii esimerkiksi KLT-asiantuntijoille ja muille kokeneille taloushallinnon ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja vahvistaa osaamistaan kansainvälisen kaupan arvonlisäverokysymyksissä.

Koulutus alkaa 7.5.2024. lyhyellä orientaatiolla.

Ilmoittaudu viimeistään 22.4.2024.

Koulutuksen lähipäivät järjestetään Helsingissä, Taloushallintoliitto, Salomonkatu 17 A, 11.krs

KLT-ylläpito

4 pv, ydinosaamisalue

PHT-ylläpito

4 pv, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Liiketoimintaosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Pakettiin kuuluvat seuraavat tuotteet:

 1. Orientaatio – Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen erikoistumisohjelman aloitustapaaminen
  Koulutukset | 07.05.2024 09:00
 2. Yritysten välisen tavaran yhteisökaupan arvonlisäverotus
  Koulutukset | 14.05.2024 09:00
 3. EU:n ulkopuolisen tavarakaupan arvonlisäverotus, laivatoimitukset ja muita erityistilanteita
  Koulutukset | 21.05.2024 09:00
 4. Yritysten välisen kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäverotus
  Koulutukset | 28.05.2024 09:00
 5. Tavaran ja palvelujen kansainvälisen kuluttajakaupan arvonlisäverotus
  Koulutukset | 13.06.2024 09:00
Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta

Hinta Jäsenhinta Pätevyyshinta

1970€ (+ alv)

1440€ (+ alv)

1760€ (+ alv)

Hinta sisältää:

Hinta sisältää luentoaineistot sekä lähipäivien lounaat ja aamu- ja iltapäiväkahvitarjoilut.

Peruutusehdot:

Ilmoittautumisen voi perua kuluitta kaksi viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50 %, mikäli peruutus tapahtuu viikon sisällä ensimmäisestä koulutuspäivästä. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitus on 100 %.

Yleiset peruutusehdot

Sisältö

Moduuli 0: Orientaatio (7.5.2024, klo 9-9.45, Teams)

 

Moduuli 1: Yritysten välisen tavaran yhteisökaupan arvonlisäverotus (14.5.2024, klo 9-16, lähikoulutus)

Yhteisömyynnit

 • yhteisömyynnin määritelmä ja myyntimaasääntö
 • yhteisömyynnin verottomuuden edellytykset
 • ALV-tunnisteiden merkitys ja käyttö
 • tavaroiden kuljetus verottomuuden edellytyksenä; kuljetusnäyttö
 • yhteisömyynnit muista EU-valtioista
 • kaupan peruuntuminen ja tavaroiden palautukset
 • yhteisömyyntien raportointi

Yhteisöhankinnat

 • yhteisöhankinnan määritelmä ja verotuspaikan määräytyminen
 • yhteisöhankinnan ALV-käsittely
 • ALV-tunnisteiden käyttö
 • yhteisöhankinnat muissa EU-valtioissa; ns. turvaverkkosääntö
 • yhteisöhankintojen raportointi

Yhteisökaupan erityistilanteita

 • kolmikantakauppa ja yksinkertaistussääntö; soveltamisedellytykset
 • muut ketjukauppatilanteet
 • kuljetuksen järjestämistavan, kuljetusvastuiden ja toimitusehtojen vaikutus ALV-käsittelyyn
 • yhteisökauppa suomalaisen asiakkaan tai toimittajan kanssa
 • EU:n ulkopuoliset yhtiöt kauppakumppaneina yhteisökaupassa
 • useammasta toimituksesta koostuvat yhteisömyynnit
 • toisen EU-valtion sisäinen tavarakauppa
 • ulkomaisen ALV-rekisteröinnin vaikutus ketjukaupan ALV-käsittelyyn
 • ketjukaupan ALV-riskit; rekisteröinti- ja raportointivelvoitteet toisissa EU-maissa

Omat tavarasiirrot ja tavaran varastointi toisessa EU-valtiossa

 • omien tavarasiirtojen ALV-käsittely; pääsääntö ja poikkeukset
 • siirrot Suomesta toiseen EU-valtioon, toisesta EU-valtiosta Suomeen ja kahden muun EU-valtion välillä
 • myytyihin / ostettuihin tavaroihin toimituksen yhteydessä / aikana kohdistuvat alihankkijan työsuoritukset
 • tavaroiden varastointi toisessa EU-valtiossa
 • tavaran varastointipalvelun osto; tavaran siirto tai hankinta EU-varastoon
 • omat varastot toisessa EU-valtiossa; kiinteä toimipaikka
 • call off -varastot

Tavaran myynti ja osto asennettuna

 • tavaroiden asennettuna myyntiä koskeva erityissääntö; määritelmä ja myyntimaasääntö
 • kiinteän toimipaikan syntyminen ja vaikutus ALV-käsittelyyn
 • tavaroiden asennettuna myyntiin liittyvät ostot; tavara- ja palveluostot alihankkijoilta Suomesta, muista EU-valtioista ja EU:n ulkopuolelta
 • tavaroiden osto asennettuna toisesta EU-valtiosta; käännetty verovelvollisuus
 • tavaran asennettuna myynnin ja oston raportointi

 

Moduuli 2: EU:n ulkopuolisen tavarakaupan arvonlisäverotus, laivatoimitukset ja muita erityistilanteita (21.5.2024, klo 9-13,Teams)

Vienti EU:n ulkopuolelle

 • verottomuuden edellytykset; viennin perus- ja erityistilanteet
 • kuljetuksen järjestämistavan ja ostajan vaikutus ALV-käsittelyyn

Maahantuonti EU:n ulkopuolelta

 • maahantuonnin ilmoittaminen; viivästetty menettely
 • veron perusteen määrittely

Tavaran myynti ja osto asennettuna

 • tavaran myynti asennettuna EU:n ulkopuolelle; tavaran vienti ja maahantuonti kohdemaassa, asennuspalvelun ALV-käsittely
 • tavaran osto asennettuna EU:n ulkopuolelta; tavaran maahantuonti Suomeen, asennuspalvelun ALV-käsittely

Laivatoimitukset

 • verottomien vesialusten myynti
 • tavaroiden myynti kansainvälisessä liikenteessä olevalle vesialukselle
 • verottomuuden edellytykset

EU:n ulkopuolella tapahtuva kauppa ja ketjukauppatilanteet

 • kolmikantakauppa ja muut ketjukauppatilanteet EU:n ulkopuolisessa kaupassa
 • ketjukauppa ja maahantuonti
 • EU:n ulkopuolisen kaupan raportointi

Tavaraostot ulkomaalaisilta Suomessa

 • ulkomaisen myyjän verovelvollisuus
 • ostajan käännetty verovelvollisuus

 

Moduuli 3: Yritysten välisen kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäverotus (28.5.2024, klo 9-16, lähikoulutus)

Palvelukaupan arvonlisäverotuksen periaatteita

 • palvelun määritelmä
 • tavaran ja palvelun rajanveto; tavaraa, palvelua vai tavaraa ja palvelua
 • myyntimaasäännökset; yleissääntö ja poikkeussäännöt

Elinkeinoharjoittajien välisen palvelukaupan yleissääntö

 • palvelujen myynnin ja oston arvonlisäverokäsittely
 • ostajan kiinteän toimipaikan merkitys ja vaikutus ALV-käsittelyyn
 • käännetty verovelvollisuus
 • myyjän kiinteä toimipaikka ja vaikutus ALV-käsittelyyn
 • ALV-tunnisteiden käyttö ja merkitys
 • EU-palvelukauppa ja palvelukauppa ei-EU-maiden kanssa
 • käytännön esimerkkitilanteita: mm. asennus-, huolto- ja korjaustyöt Suomessa ja ulkomailla, kuljetuspalvelujen, välityspalvelujen ja immateriaalipalvelujen myynnit ja ostot

Tavaran sopimusvalmistus

 • valmistuspalvelun myynti ja osto
 • tavaran valmistuttaminen toisessa EU-valtiossa

Elinkeinonharjoittajien välisen palvelukaupan poikkeussäännöt

 • kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut
 • pääsyoikeus tilaisuuksiin, henkilökuljetuspalvelut, ravintolapalvelut
 • käännetty verovelvollisuus; soveltamiskäytäntö, soveltumisen rajoitukset
 • palvelukaupan ALV-riskit; rekisteröinti- ja raportointivelvoitteet toisissa EU-maissa

Palvelukaupan verottomuussäännöt ja niiden soveltamistilanteet

 • verottomat palvelumyynnit
 • kuljetuspalvelujen verottomuustilanteet
 • verottomat palvelumyynnit kv. ilma- ja vesialuksille

Palvelujen edelleenveloitus kotimaahan ja ulkomaille

 

Moduuli 4: Tavaran ja palvelujen kansainvälisen kuluttajakaupan arvonlisäverotus (13.6.2024, klo 9-13,Teams)

Tavaroiden myynti kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille toisiin EU-maihin

 • tavaroiden yhteisön sisäinen etämyynti
 • etämyynnin määritelmä
 • tavaroiden etämyynnin verotuspaikka; verotus kulutusvaltiossa (määränpäävaltiossa)
 • myynteihin sovellettava verokanta; kulutusvaltion verokantojen soveltaminen käytännössä
 • vähäistä myyntiä koskeva erityinen myyntimaasääntö (verovelvollisuuden alaraja)

Tavaroiden myynti kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille EU:n ulkopuolelle

 • vientimyynti
 • tax free -myynti

Palvelujen myynti kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille

 • yleissääntö; soveltamisala ja ALV-käsittely
 • poikkeussäännöt; soveltamisala ja ALV-käsittely
  • immateriaalipalvelut
  • sähköiset palvelut
  • irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset
  • kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut
  • majoituspalvelut
  • henkilökuljetuspalvelut, kuljetusten liitännäispalvelut
  • tavaroiden yhteisökuljetuspalvelut
  • kuljetusvälineen lyhytaikainen vuokraus
  • kulttuuri-, viihde-, urheilu-, tiede- ja koulutustilaisuuteen ja niiden järjestämiseen liittyvät palvelut
  • ravintola- ja ateriapalvelut
  • välityspalvelut
 • tavaroiden ja palvelujen kuluttajakaupan käytännön kysymyksiä
  • kuluttajamyyntien raportointi
  • erityisjärjestelmän (OSS) soveltaminen
  • ulkomaan ALV-rekisteröinnit
  • tavaroiden ja palvelujen myynti verkkokaupan tai muun kauppapaikan kautta
 • ei-verovelvollisten maahantuonnin menettelyt
  • vähäarvoisten lähetysten maahantuonnin ilmoitusmenettelyt ja verojen maksumenettelyt
  • maahantuonnin erityisjärjestelmä
  • tuonnin erityisjärjestely

Kysy lisää

Kouluttajat:

Petri Salomaa

Petri Salomaa

arvonlisäveroasiantuntija, OTK, KTM

Salomaalla on yli 25 vuoden kokemus kotimaisesta ja kansainvälisestä arvonlisäverotuksesta. Pääosan työurastaan hän on työskennellyt asiantuntijana ja erilaisissa johtotehtävissä kansainvälisissä tilintarkastusyhteisöissä, minkä lisäksi hän on koko ajan toiminut säännöllisesti myös kouluttajana. Viimevuosina Salomaa on keskittynyt erityisesti toimimaan asiantuntijana arvonlisäverotuksen haastavissa erityiskysymyksissä ja mm. muutoksenhakuprosesseissa ja kouluttamaan alv-asioita käytännönläheisellä otteella. Salomaa on myös kirjoittanut lukemattomia artikkeleita arvonlisäverotusta koskevista aiheista.

Saatat myös pitää...