Verotus

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen erikoistumisohjelma

Lähde mukaan kehittämään kansainvälisen kaupan arvonlisävero-osaamistasi!

Tässä erikoistumisohjelmassa pääset perehtymään kansainvälisen kaupan arvonlisäverotukseen pintaa syvemmältä, mutta kuitenkin käytännönläheisesti. Syvennät osaamistasi lukuisten arvonlisäveron tyypillisten erityis- ja tulkintakysymysten osalta.

Tämä koulutus sopii sinulle, joka:

 • haluat syventää omaa kansainvälisen kaupan alv-osaamistasi ohi säännösten ja perusasioiden
 • tahdot auttaa omaa tai asiakasyritystäsi hoitamaan kansainväliseen kauppaan liittyvät alv-asiat parhaalla ja tarkoituksenmukaisimmalla mahdollisella tavalla
 • haluat olla arvonlisäveroasioiden syväosaaja ja auttaa asiakastasi menestymään ja välttämään turhat alv-riskit Suomessa ja ulkomailla

Koulutus sopii esimerkiksi KLT-asiantuntijoille ja muille kokeneille taloushallinnon ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja vahvistaa osaamistaan kansainvälisen kaupan arvonlisäverokysymyksissä.

Ajankohta tarkentuu myöhemmin. Koulutus alkaa lyhyellä orientaatiolla. Koulutuksen lähipäivät järjestetään Helsingissä.

KLT-ylläpito

4 pv, ydinosaamisalue

PHT-ylläpito

4 pv, muu osaamisalue

TNT-ylläpito

4 pv, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Liiketoimintaosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Tapahtumaan ei voi tällä hetkellä ilmoittautua. Jos olet kiinnostunut tästä tapahtumasta, voit tilata itsellesi muistutusviestin, kun ilmoittautuminen aukeaa.

Pakettiin kuuluvat seuraavat tuotteet:

 1. Orientaatio – Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen erikoistumisohjelman aloitustapaaminen
  Koulutukset | Toukokuu 2025
 2. Yritysten välisen tavaran yhteisökaupan arvonlisäverotus
  Koulutukset | Toukokuu 2025
 3. EU:n ulkopuolisen tavarakaupan arvonlisäverotus, laivatoimitukset ja muita erityistilanteita
  Koulutukset | Toukokuu 2025
 4. Yritysten välisen kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäverotus
  Koulutukset | Toukokuu 2025
 5. Tavaran ja palvelujen kansainvälisen kuluttajakaupan arvonlisäverotus
  Koulutukset | Kesäkuu 2025

Hinta sisältää:

Hinta sisältää luentoaineistot, monivalintatehtävät malliratkaisuineen sekä lähipäivien lounaat ja aamu- ja iltapäiväkahvitarjoilut.

Peruutusehdot:

Ilmoittautumisen voi perua kuluitta kaksi viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50 %, mikäli peruutus tapahtuu viikon sisällä ensimmäisestä koulutuspäivästä. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitus on 100 %.

Yleiset peruutusehdot

Ohjelma

Moduuli 0: Orientaatio (klo 9-9.45, Teams)

 • Erikoistumisohjelman orientaatiotapaaminen

Moduuli 1: Yritysten välisen tavaran yhteisökaupan arvonlisäverotus (klo 9-16, lähikoulutus)

Yhteisömyynnit

 • yhteisömyynnin määritelmä ja myyntimaasääntö
 • yhteisömyynnin verottomuuden edellytykset
 • ALV-tunnisteiden merkitys ja käyttö
 • tavaroiden kuljetus verottomuuden edellytyksenä; kuljetusnäyttö
 • yhteisömyynnit muista EU-valtioista
 • kaupan peruuntuminen ja tavaroiden palautukset
 • yhteisömyyntien ilmoittaminen ALV- ja yhteenvetoilmoituksilla

Yhteisöhankinnat

 • yhteisöhankinnan määritelmä ja verotuspaikan määräytyminen
 • yhteisöhankinnan ALV-käsittely
 • ALV-tunnisteiden käyttö
 • yhteisöhankinnat muissa EU-valtioissa; ns. turvaverkkosääntö
 • yhteisöhankintojen ilmoittaminen ALV-ilmoituksilla

Yhteisökaupan erityistilanteita ja -kysymyksiä

 • kolmikantakauppa ja yksinkertaistussääntö; soveltamisedellytykset
 • muut ketjukauppatilanteet
 • kuljetuksen järjestämistavan, kuljetusvastuiden ja toimitusehtojen vaikutus ALV-käsittelyyn
 • yhteisökauppa suomalaisen asiakkaan tai toimittajan kanssa
 • EU:n ulkopuoliset yhtiöt kauppakumppaneina yhteisökaupassa
 • useammasta toimituksesta koostuvat yhteisömyynnit
 • toisen EU-valtion sisäinen tavarakauppa
 • ulkomaisen ALV-rekisteröinnin vaikutus ketjukaupan ALV-käsittelyyn
 • ketjukaupan ALV-riskit; rekisteröinti- ja raportointivelvoitteet toisissa EU-maissa

Omat tavarasiirrot ja tavaran varastointi toisessa EU-valtiossa

 • omien tavarasiirtojen ALV-käsittely; pääsääntö ja poikkeukset
 • siirrot Suomesta toiseen EU-valtioon, toisesta EU-valtiosta Suomeen ja kahden muun EU-valtion välillä
 • myytyihin / ostettuihin tavaroihin toimituksen yhteydessä / aikana kohdistuvat alihankkijan työsuoritukset
 • tavaroiden varastointi toisessa EU-valtiossa; tavaran siirto tai hankinta EU-varastoon
 • call off -varastot

Tavaran myynti ja osto asennettuna

 • tavaroiden asennettuna myyntiä koskeva erityissääntö; määritelmä ja myyntimaasääntö
 • kiinteän toimipaikan syntyminen ja vaikutus ALV-käsittelyyn
 • tavaroiden asennettuna myyntiin liittyvät ostot; tavara- ja palveluostot alihankkijoilta Suomesta, muista EU-valtioista ja EU:n ulkopuolelta
 • tavaroiden osto asennettuna toisesta EU-valtiosta; käännetty verovelvollisuus
 • tavaran asennettuna myynnin ja oston ilmoittaminen ALV-ilmoituksilla

 

Moduuli 2: EU:n ulkopuolisen tavarakaupan arvonlisäverotus, laivatoimitukset ja muita erityistilanteita (klo 9-13,Teams)

Tavaran vienti EU:n ulkopuolelle

 • verottomuuden edellytykset; viennin perus- ja erityistilanteet
 • kuljetuksen järjestämistavan ja ostajan vaikutus ALV-käsittelyyn

Tavaran maahantuonti EU:n ulkopuolelta

 • maahantuonnin ilmoittaminen; lykätty menettely
 • veron perusteen määrittely

EU:n ulkopuolella tapahtuva tavarakauppa ja ketjukauppatilanteet

 • kolmikantakauppa ja muut ketjukauppatilanteet EU:n ulkopuolisessa kaupassa
 • ketjukauppa ja maahantuonti
 • EU:n ulkopuolisen kaupan ilmoittaminen ALV-ilmoituksilla

Tavaraostot ulkomaalaisilta Suomessa

 • ulkomaisen myyjän verovelvollisuus
 • ostajan käännetty verovelvollisuus

Tavaran myynti ja osto asennettuna

 • tavaran myynti asennettuna EU:n ulkopuolelle; tavaran vienti ja maahantuonti kohdemaassa, asennuspalvelun ALV-käsittely
 • tavaran osto asennettuna EU:n ulkopuolelta; tavaran maahantuonti Suomeen, asennuspalvelun ALV-käsittely

Laivatoimitukset

 • tavaroiden myynti kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten varustamiseksi
 • verottomien vesialusten myynti
 • myynnin verottomuuden edellytykset

 

Moduuli 3: Yritysten välisen kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäverotus (klo 9-16, lähikoulutus)

Palvelukaupan arvonlisäverotuksen periaatteita

 • palvelun määritelmä
 • tavaran ja palvelun rajanveto; tavaraa, palvelua vai tavaraa ja palvelua?
 • myyntimaasäännökset; yleissääntö ja poikkeussäännöt

Elinkeinoharjoittajien välisen palvelukaupan yleissääntö

 • palvelujen myynnin ja oston arvonlisäverokäsittely
 • ostajan kiinteän toimipaikan merkitys ja vaikutus ALV-käsittelyyn
 • ostajan käännetty verovelvollisuus
 • myyjän kiinteä toimipaikka ja vaikutus ALV-käsittelyyn
 • ALV-tunnisteiden käyttö ja merkitys
 • EU-palvelukauppa ja palvelukauppa ei-EU-maiden kanssa
 • käytännön esimerkkitilanteita: mm. asennus-, huolto- ja korjaustyöt Suomessa ja ulkomailla, kuljetuspalvelujen, välityspalvelujen ja immateriaalipalvelujen myynnit ja ostot
 • yleissäännön alaisten palvelujen myynnin ja oston ilmoittaminen ALV- ja yhteenvetoilmoituksilla
 • yleissäännön alaisten palvelujen ostot ulkomaan projekteissa

Tavaran sopimusvalmistus

 • valmistuspalvelun myynti ja osto
 • tavaran valmistuttaminen toisessa EU-valtiossa

Elinkeinonharjoittajien välisen palvelukaupan poikkeussäännöt

 • kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut; palvelujen myynti ja osto
 • kiinteänä omaisuutena pidettäviin koneisiin ja laitteisiin liittyvät palvelut
 • pääsyoikeus tilaisuuksiin; tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät palvelut
 • henkilökuljetuspalvelut, kuljetusvälineiden vuokraus, ravintolapalvelut
 • käännetty verovelvollisuus; soveltamiskäytäntö, soveltumisen rajoitukset
 • palvelukaupan ALV-riskit; rekisteröinti- ja raportointivelvoitteet toisissa EU-maissa

Palvelukaupan verottomuussäännöt ja niiden soveltamistilanteet

 • verottomat palvelumyynnit
 • kuljetuspalvelujen verottomuustilanteet; vienti- ja tuontikuljetukset
 • verottomat palvelumyynnit vesialuksen ja sen lastin välittömiä tarpeita varten
 • henkilökuljetuspalvelut suoraan ulkomaille tai ulkomailta

 

Moduuli 4: Tavaran ja palvelujen kansainvälisen kuluttajakaupan arvonlisäverotus (klo 9-13,Teams)

Tavaroiden myynti kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille toisiin EU-maihin

 • tavaroiden yhteisön sisäinen etämyynti
 • etämyynnin määritelmä
 • tavaroiden etämyynnin verotuspaikka; verotus kulutusvaltiossa (määränpäävaltiossa)
 • etämyynteihin sovellettava verokanta; kulutusvaltion verokantojen soveltaminen käytännössä
 • vähäistä myyntiä koskeva erityinen myyntimaasääntö (verovelvollisuuden alaraja)

Tavaroiden myynti kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille EU:n ulkopuolelle

 • vientimyynti; eri vientitilanteet ja verottomuuden edellytykset
 • matkailijamyynnin verottomuus (ns. tax free -myynti)

Palvelujen myynti kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille

 • yleissääntö; soveltamisala ja ALV-käsittely
 • poikkeussäännöt; soveltamisala ja ALV-käsittely
  • immateriaalipalvelut, irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset, kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut
  • henkilökuljetuspalvelut, kuljetusten liitännäispalvelut, tavaroiden yhteisökuljetuspalvelut, kuljetusvälineen lyhytaikainen vuokraus
  • kulttuuri-, viihde-, urheilu-, tiede- ja koulutustilaisuuteen ja niiden järjestämiseen liittyvät palvelut
  • majoituspalvelut, ravintola- ja ateriapalvelut
  • välityspalvelut
  • sähköiset palvelut

Tavaroiden ja palvelujen kuluttajakaupan käytännön kysymyksiä

 • kuluttajamyyntien ilmoittaminen
 • erityisjärjestelmän (OSS) soveltaminen; rekisteröinti ja ilmoittaminen
 • ulkomaan ALV-rekisteröinnit
 • tavaroiden ja palvelujen myynti sähköisen rajapinnan (esim. verkkokaupan tai muun kauppapaikan) kautta

Kysy lisää

Kouluttajat:

Petri Salomaa

Petri Salomaa

arvonlisäveroasiantuntija, OTK, KTM

Salomaalla on yli 25 vuoden kokemus kotimaisesta ja kansainvälisestä arvonlisäverotuksesta. Pääosan työurastaan hän on työskennellyt asiantuntijana ja erilaisissa johtotehtävissä kansainvälisissä tilintarkastusyhteisöissä, minkä lisäksi hän on koko ajan toiminut säännöllisesti myös kouluttajana. Viimevuosina Salomaa on keskittynyt erityisesti toimimaan asiantuntijana arvonlisäverotuksen haastavissa erityiskysymyksissä ja mm. muutoksenhakuprosesseissa ja kouluttamaan alv-asioita käytännönläheisellä otteella. Salomaa on myös kirjoittanut lukemattomia artikkeleita arvonlisäverotusta koskevista aiheista.

Saatat myös pitää...