Asiakkaan konkurssi

Kirjanpidon loppuunsaattaminen ja tilinpäätös

Konkurssiin asetetun yrityksen kirjanpito on käytännössä aina keskeneräinen. Velallisen kirjanpitovelvollisuus on täytetty silloin, kun tositeaineisto on asianmukaisesti koottu ja kirjaukset tehty kirjanpitolain 2 luvun 4 §:n 3 momentin mukaisesti. 

Sisältö avautuu Taloushallintoliiton jäsenille. Jos olet töissä jäsenyrityksessä kirjaudu sisään tai lue ohjeet

Kirjaudu sisään