Verotus

Taloushallinnon verotutkinto

2024-2027

Taloushallinnon verotutkinto mahdollistaa osallistujille omaa verotusta koskevan ammatillisen tietämyksen laajentamisen ja syventämisen. Jo yli 20 vuotta tarjolla olleessa koulutuksessa käsitellään yritys- ja henkilöverotusta, yrityskaupan verotusta, sukupolvenvaihdoksen toteuttamista, kansainvälistä verotusta ja arvonlisäverotusta. Koulutuksen aikana osallistujat pääsevät pohtimaan yhtiö- ja sopimusoikeudellisia kysymyksiä erityisesti vero-oikeudellisesta näkökulmasta.

Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa. Koulutuksen sisällöstä vastaa Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Tutkinnon jaksojen suorittaminen soveltuu KLT-ylläpitokoulutukseksi. Vastaavana opettajana toimii professori Jaakko Ossa. Luennot järjestetään Turun yliopistossa, mutta niihin on mahdollista osallistua myös etänä. Koulutuksen ensimmäinen opintojakso alkaa viikolla 36 vuonna 2024, päivä varmistuu myöhemmin. Kesto noin 3 vuotta.

Osallistumismuoto

Lähi- sekä etätoteutus

Alkaa

01.09.2024 09:00

Päättyy

31.05.2027 12:00

Ilmoittaudu viimeistään

31.05.2024 12:00

Paikka

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, Caloniankuja 3, 20500, Turku

KLT-ylläpito

12 pv, ydinosaamisalue

PHT-ylläpito

2 pv, muu osaamisalue

TNT-ylläpito

2 pv, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Liiketoimintaosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Ilmoittaudu tästä

Hinta sisältää:

Hintoihin sisältyvät aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi lähiluentopäivinä.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteet

Taloushallinnon verotutkinnon tavoitteena on laajentaa ja syventää osallistujien verotusta koskevaa ammatillista tietovarantoa, kehittää osallistujien valmiuksia ratkaista itsenäisesti verotusta koskevia oikeudellisia ongelmia ja tulkintakysymyksiä sekä luoda puitteita verotusta koskevan asiantuntemuksen omaehtoiselle kehittämiselle. Aiempina vuosina osallistujat ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi paitsi verotuksen osaamisen, myös alalla tarvittavien hyödyllisten verkostojen luomiseksi ja kasvattamiseksi.

Sisältö

Taloushallinnon verotutkinto koostuu 12 opintojaksosta. Tutkinto on suoritettu, kun kaikki jaksoihin kuuluvat tentit ja muut suoritukset on hyväksytty. Tutkinto ei ole korkeakoulututkinto, joka antaisi pätevyyden julkiseen virkaan, vaan tutkinnoksi kutsuttu laaja täydennyskoulutuskokonaisuus.
Taloushallinnon verotutkinto päättyy toukokuussa 2027, jolloin tutkinnon suorittaneet saavat todistuksen oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävässä tilaisuudessa. Pyynnöstä osallistuja voi saada todistuksen myös yksittäisen jakson suorittamisesta, mikä edellyttää aina tentin tai muun kurssijaksoon kuuluvan suorituksen hyväksyttyä suorittamista. Luentojen seuraamisesta ei ole mahdollista saada erillistä todistusta.

Suoritusmuodot

Taloushallinnon verotutkinnon rungon muodostavat luennot. Luennoilla annetaan yleiskuva käsiteltävästä teemasta ja perehdytään syvällisesti valikoituihin erityiskysymyksiin. Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osallistujilta luentojen seuraamisen lisäksi itsenäistä työpanosta. Tenttikirjallisuuteen perehtyminen ja tietojen osoittaminen kirjallisissa kuulusteluissa täydentää luennoilla tapahtuvaa käsittelyä. Tentit suoritetaan sovittuina ajankohtina verkossa.
Eräiden opintojaksojen suorituksen edellytyksenä saattaa olla luennoitsijan osoittaman pienimuotoisen kirjallisen työn laatiminen kotitehtävänä. Taloushallinnon verotutkinnon viimeisenä lukuvuotena osallistujat laativat kotitehtävää laajemman kirjallisen työn henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevasta aiheesta. Osallistujien on mahdollista saada neuvontaa kirjallisten töiden laatimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Käytännön järjestelyistä

Luentopäivän pituus on 6 luentotuntia á 45 minuuttia. Luennot alkavat klo 9.15, jota ennen tarjolla on aamukahvi. Lounas tarjoillaan läheisessä opiskelijaravintolassa n. klo 12-13. Iltapäiväkahvi nautitaan n. klo 14.15. Luennot päättyvät viimeistään kello 16. Luentoja on mahdollista seurata myös etänä. Luentotilaisuudet järjestetään vahvan pääsäännön mukaan perjantaisin. Poikkeuksellisesti luentoja voidaan kuitenkin joutua järjestämään myös muina päivinä, jolloin luennot pyritään ajoittamaan siten, että poikkeavasta ajankohdasta aiheutuu osallistujille mahdollisimman vähän haittaa. Tenttipäivistä ja kirjallisten töiden palautusajankohdista tiedotetaan hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Kunkin opintojakson tentti on avoinna viiden päivän ajan, yleensä lauantaista kello 10.00 keskiviikkoon kello 19.00. Viiden päivän aikavälillä tentin voi suorittaa itselle sopivana ajankohtana. Tentti suoritetaan etäyhteydellä. Opiskelua ja tenttejä koskeviin kysymyksiin vastaa OTT Jussi Jaakkola, jolle voi myös välittää opintojaksoja koskevaa palautetta, jojaak@utu.fi (link sends e-mail).

Varauma

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta pidättää oikeuden muuttaa koulutuksen sisältöä painavasta syystä, kuten lainsäädännön muuttumisen johdosta. Ohjelmaan merkityt opintojaksojen alkamisajankohdat ovat alustavia, opetusaikataulu vahvistetaan erikseen hyvissä ajoin ennen kunkin jakson alkamista. Opintojaksojen yhteydessä mainitut kirjat ovat kirjallisuusesimerkkejä, tenttikirjallisuus vahvistetaan jaksojen alkaessa ottaen huomioon oikeustilan muutokset sekä jakson järjestämishetkellä saatavilla oleva materiaali.

Koulutuksen ja sen opintojaksojen hinnat

Koulutus on maksullista. Opiskelija voi osallistua yksittäisen opintojakson luennolle tai suorittaa koko tutkinnon. Hintoihin sisältyvät aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi lähiluentopäivinä. Koko tutkinnon hinta on 6 000 euroa. Hinta maksetaan kolmessa erässä, joiden suuruudet ovat 2.100, 2.000 ja 1.900 euroa, laskun mukaan syksyllä 2024, 2025 ja 2026 opetuksen alkamisen jälkeen.
Yksittäisten opintojaksojen hinta on á 600 euroa. Kaikkiin hintoihin lisätään mahdollinen arvonlisävero. Yksittäisten opintojaksojen hinta maksetaan ensimmäisen opetustilaisuuden jälkeen lähetettävän laskun mukaan yhdessä erässä.

Taloushallinnon verotutkinnon täydennyskoulutuskokonaisuus järjestetään, jos osanottajia on vähintään 20. Koulutukseen voidaan kerralla ottaa 30 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on yli 30, opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Yksittäisten opintojaksojen vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitova ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen jakson alkua s-postiosoitteeseen: oik-taydennyskoulutus@utu.fi.

Lisätietoja koulutuksesta antaa:
• Koulutuspäällikkö Päivi Laukkanen Suomen Taloushallintoliitto ry, puhelin 050 339 7910, paivi.laukkanen@taloushallintoliitto.fi
Koulutuksen käytännön järjestelyistä:
• Toimistoassistentti Tarja Linden, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, puhelin 029 450 3827, sähköposti: oik-taydennyskoulutus@utu.fi

Ohjelma

Verotutkinnon ohjelman näet tästä linkistä.

Kysy lisää

Kouluttajat:

Veikko Vahtera

Veikko Vahtera

OTT, yritysjuridiikan professori

Veikko Vahtera on liiton suositun TAL-Taloushallinnon verotutkinnon yhtiöoikeuden luennoija. Hän on toiminut Tampereen yliopiston yritysjuridiikan professorina vuodesta 2013 lähtien. Vahteralla on laaja kokemus asiantuntijana toimimisesta sekä yhtiöoikeuden että riidanratkaisun alueella. Hän on toiminut myös yritysten, julkishallinnon toimijoiden sekä asianajajien kouluttajana. Lisäksi hänellä on kokemusta yritysten hallitustyöskentelystä.

Jaakko Ossa

Jaakko Ossa

Oikeustiet.tohtori, varatuomari, finanssioikeuden professori

Janne Ruohonen

yritysoikeuden professori (tenure track)

Matti Urpilainen

Matti Urpilainen

OTT, dosentti (TY)

Matti Urpilainen on luennoinut ja kirjoittanut monista vero-oikeudellisista teemoista. Hänellä on monipuolinen kokemus myös yritysverotuksen käytännön kysymyksistä. Syksyllä 2022 alkavassa Taloushallinnon verotutkinnossa Urpilainen luennoi verotusmenettelystä ja kansainvälisestä verotuksesta. Matti Urpilainen toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Jussi Jaakkola

Jussi Jaakkola

OTM

Mika Viljanen

Mika Viljanen

OTT

OTT Mika Viljanen toimii yksityisoikeuden apulaisprofessorina Turun yliopistossa. Mikan ydínosaamisaluetta ovat vahingonkorvaus- ja sopimusoikeus. Mika luennoi Taloushallinnon verotutkinnossa sopimusoikeudesta.