Yritysneuvonta, Liiketoiminta, Viestintä, asiakaspalvelu ja myyntityö

Talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan palvelukehittäjä

Tässä maksuttomassa valmennuksessa luodaan uusia asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia talouden suunnitteluun ja yritysneuvontaan. Valmennuksen aikana kehität omaa neuvontaosaamistasi kohti asiakkaan konsultoivaa kumppanuutta ja opit tuotteistamaan asiantuntijapalveluihin liittyviä ratkaisuja asiakkaille. Valmennuksen suunnittelusta vastaavat Taloushallintoliitto ja Verutum.

Valmennus on suunnattu taloushallinnon alalla toimiville asiantuntijoille, esihenkilöille ja kehittäjille. Valmennus käynnistyy  15.5.2024 klo 8.30 – 11.00 avausinfolla etäyhteyksin.

KLT-ylläpito

10 pv, muu osaamisalue

PHT-ylläpito

2 pv, muu osaamisalue

TNT-ylläpito

1 pv, ydinosaamisalue

Talousosaaminen

Perusosaaja

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Ilmoittaudu tästä

Hinta sisältää:

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on maksutonta.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Toteutuksessa mennään kehittämisen ytimeen: koko valmennusprosessi on ideointia, kehittämistä, pilotointia ja lopulta uusien tai kehittyneempien palveluiden ja toimintamallien käytäntöön vientiä.

Valmennuksen kesto on noin 1,5 vuotta, opintopäiviä on 10 kpl. Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on maksutonta. Valmennuksen myötä suoritetaan ammatillisena tutkintona arvostettu Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Valmennuksen sisällössä otetaan huomioon TNT-pätevyyden vaatimukset ja valmennuksen tavoitteena on auttaa ko. pätevyyden hankkimisessa.

Tavoitteet

 • Neuvontaosaamisen kehittäminen kohti asiakkaan konsultoivaa kumppanuutta

 • Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen

 • Vuorovaikutusosaamisen kehittäminen

 • Tuotteistamis- ja kaupallistamisosaamisen edistäminen

 • Konkreettisten työkalujen saaminen arkipäivän kehitystyöhön

Ohjelma

Palveluiden uudistaminen - miten pääsen alkuun?

 • Palveluinnovaatiot taloushallinnossa – suuntaviivoja – ketteryyttä kehittämiseen
 • Työkaluja muutosprosessin hallintaan – työkaluja asiakkaan konsultointiin

 • Kehittäjän työkalupakki, kehitystyön mittarit, tiedolla johtaminen, tilannehuone omalla vastuualueella

 • Oman kehitysidean valinta; miten kehitysideasta jalostuu kannattava bisnes?

Oma kehitysidea: Kehittämisen askelmerkit

Asiakkaan konsultoivaksi kumppaniksi, osa 1 ja 2

 • Asiakasvuorovaikutuksen kulmakiviä taloushallintoalalla
 • Neuvonta ja konsultoiva ote – vuorovaikutustaitoiseksi talousosaajaksi
 • Oman asiantuntemuksen viestittäminen ja vaikuttaminen
 • Oma persoona asiakaskohtaamisissa – oman vuorovaikutustyylin kehittäminen

Taloushallintopalveluiden palvelumuotoilu - oman kehityshankkeen muotoilu, osa 1 ja 2

 • Palvelumuotoilulla tuloksiin – taloushallintopalveluiden palvelumuotoilu

 • Asiakasymmärryksen luominen kenttätutkimuksen keinoin; asiakkaan toimintaympäristön ja liiketoimintalogiikan ymmärtäminen; asiakkaan osallistaminen, asiakkaat mukaan kehittämään

 • Palveluiden prototyypit, kokeilut - palvelukonseptointi ja sen kehittäminen – palvelun tuotteistaminen

Oman kehityshankkeen palvelumuotoilu ja tuotteistaminen

Talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan tehopaketti, osa 1 ja 2

 • Neuvojan substanssiosaaminen osaamistarpeiden ja osaamisen arvioinnin näkökulmasta; esim. asiakasyrityksen nykytilan arviointi, kasvun tukeminen, kannattavuuden parantaminen, yrityksen arvonmääritys, talousohjaus, yritysrahoitus jne

Yritysneuvonta - vastuu ja juridiikka

 • Konsultointi ja asiakasvastuu
 • Yritystoimintaa koskevan lainsäädännön tuntemus; kansainvälinen, EU- ja kansallinen
 • Salassapito- ja luottamuksellisuussopimukset
 • Aineettomat oikeudet ja juridiikka

Kehittämishankkeet käytäntöön

 • Kehittämishankkeiden esitykset ”leijonanluolassa”

 • Tutkinnon arvioinnit

Oman kehityshankkeen käytöntöönvienti

 

Lisätietoja:

Jouni Vilkko, Verutum Oy
041 4529 268
jouni.vilkko@verutum.fi

Päivi Laukkanen Taloushallintoliitto
050 3397 910
paivi.laukkanen@taloushallintolliitto.fi

Kysy lisää