Yrityksen muistilista vuodelle 2023

Tulorekisteri

Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, veronalaiset kustannusten korvaukset palkkatietoilmoitus tulorekisteriin pääsääntöisesti 5 päivän kuluessa maksupäivästä
Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-yrittäjän omat palkat, rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 €/kk kertakorvaukset  palkkatietoilmoitus tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 
5. päivä
Kilpailupalkinnot, joiden arvo on enintään 
100 € (sekä raha- että tavarapalkinto) 
ei ilmoiteta tulorekisteriin
Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset. Lisäksi rekisteröidyn työnantajan ilmoitus, jos kuukauden aikana ei ole maksettu palkkojatyönantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa 5. päivä mennessä