Alan opiskelu

Taloushallinnon ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä mm. tilitoimistoissa ja alan konsulttiyrityksissä. Alan uusien ammattilaisten työnäkymät ovat hyvät – yritykset ulkoistavat taloushallinnon toimintojaan entistä enemmän ja lisäarvopalveluiden kysyntä kasvaa, joten tarve alan osaajille kasvaa jatkuvasti.

Sähköisten taloushallintopalveluiden myötä työn rutiininomaisuus vähenee ja aikaa jää yhä enemmän asiakastapaamisille. Henkilökohtainen asiakaspalvelu ja konsultointi nähdäänkin osana tulevaisuuden talousammattilaisen tehtävänkuvaa, jossa sosiaaliset taidot nousevat vahvasti ammatillisen osaamisen rinnalle ja tueksi.

Kiinnostus numeroita kohtaan on tärkeää, mutta alan töissä painottuvat myös asiakaspalveluhenkisyys, tietotekniikkaosaaminen, liiketoiminnan tunteminen, myynti- ja markkinointiosaaminen, tiimityötaidot, kielitaito ja innostunut asenne.

Suomessa on kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluiden toimialalla yli 4 400 toimipaikkaa, jotka työllistävät yhteensä noin 12 000 henkilöä. Työpaikan koko voi vaihdella yhden ja yli viidenkymmenen henkilön välillä aina kansainvälisiin konserneihin asti, ja tarjolla onkin paljon erilaisia työympäristöjä.

Laskennan opintoja voi suorittaa sekä ammattiopisto- että AMK- ja korkeakoulutasolla. Lisäksi tarjolla on aikuisopetusta, erityisammattitutkintoja sekä oppisopimus- ja näyttötutkintomahdollisuuksia.

Tutustu kirjanpitäjän työhön

Kirjanpitäjät eivät ole mappien takana piileskeleviä nutturapäitä! "Nykyään kirjanpitäjän työssä korostuu yhä enemmän asiantuntijuus", sanoo Kirsi Oikkonen, joka työskentelee TietoAkseli Yhtiöillä. Katso video

Tutustu palkanlaskijan työhön

Eeva-Liisa Laitinen työskentelee palkanlaskennan palvelupäällikkönä tilitoimistossa. "Tehtävät ovat hyvin monipuolisia, niihin sisältyy palkanlaskennan lisäksi myös esimerkiksi työsuhdeneuvontaa ja erilaisten lakien ja tessien tulkintaa. Alalla oppii todella paljon!", kertoo Eeva-Liisa. Katso video

Stipendi taloushallinnon opiskelijoille

Tili-instituuttisäätiö myöntää vuosittain stipendejä pro gradun tai opinnäytetyön perusteella ansioituneille taloushallinnon opiskelijoille, jotka ovat valmistumassa tai juuri valmistuneet yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta.  

Lue lisää stipendistä ja vuonna 2021 palkituista tutkielmista tästä.

Opettajille: Tilisanomia opetuskäyttöön

Tarjoamme taloushallinnon opettajille mahdollisuuden tilata lokakuun Tilisanomat-numeroa maksutta opetuskäyttöön. Samalla saat itsellesi maksuttoman Tilisanomat-tilauksen vuodeksi lokakuun numerosta lähtien. Lehdet postitetaan oppilaitoksiin lokakuussa 2021.

Tilaa Tilisanomia opetuskäyttöön tästä