Taloushallinnon verotutkinto 2024 – 2027

Käytännön järjestelyistä

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, Caloniankuja 3, Turku

Luennot järjestetään Turun yliopistossa, mutta niihin on mahdollista osallistua myös etänä.

Luentopäivän pituus on 6 luentotuntia á 45 minuuttia. Luennot alkavat kello 9.15, jota ennen tarjolla on aamukahvi. Lounas tarjoillaan läheisessä opiskelijaravintolassa kello 12-13. Iltapäiväkahvi nautitaan kello 14.15. Luennot päättyvät viimeistään kello 16. Luentoja on mahdollista seurata myös etänä. 

Luentotilaisuudet järjestetään vahvan pääsäännön mukaan perjantaisin. Poikkeuksellisesti luentoja voidaan kuitenkin joutua järjestämään myös muina päivinä, jolloin luennot pyritään ajoittamaan siten, että poikkeavasta ajankohdasta aiheutuu osallistujille mahdollisimman vähän haittaa. 

Tenttipäivistä ja kirjallisten töiden palautusajankohdista tiedotetaan hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Kunkin opintojakson tentti on avoinna viiden päivän ajan, yleensä lauantaista kello 10.00 keskiviikkoon kello 19.00. Viiden päivän aikavälillä tentin voi suorittaa itselle sopivana ajankohtana. Tentti suoritetaan etäyhteydellä.

Hyvä tietää:

  • Taloushallinnon verotutkinnon rungon muodostavat luennot. Luennoilla annetaan yleiskuva käsiteltävästä teemasta ja perehdytään syvällisesti valikoituihin erityiskysymyksiin. Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osallistujilta luentojen seuraamisen lisäksi itsenäistä työpanosta. Tenttikirjallisuuteen perehtyminen ja tietojen osoittaminen kirjallisissa kuulusteluissa täydentää luennoilla tapahtuvaa käsittelyä. Tentit suoritetaan sovittuina ajankohtina verkossa. 
  • Eräiden opintojaksojen suorituksen edellytyksenä saattaa olla luennoitsijan osoittaman pienimuotoisen kirjallisen työn laatiminen kotitehtävänä. Taloushallinnon verotutkinnon viimeisenä lukuvuotena osallistujat laativat kotitehtävää laajemman kirjallisen työn henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevasta aiheesta. Osallistujien on mahdollista saada neuvontaa kirjallisten töiden laatimiseen liittyvissä kysymyksissä. 
  • Taloushallinnon verotutkinto koostuu 12 opintojaksosta. Tutkinto on suoritettu, kun kaikki jaksoihin kuuluvat tentit ja muut suoritukset on hyväksytty. Tutkinto ei ole korkeakoulututkinto, joka antaisi pätevyyden julkiseen virkaan, vaan tutkinnoksi kutsuttu laaja täydennyskoulutuskokonaisuus.
  • Taloushallinnon verotutkinto päättyy toukokuussa 2027, jolloin tutkinnon suorittaneet saavat todistuksen oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävässä tilaisuudessa. Pyynnöstä osallistuja voi saada todistuksen myös yksittäisen opintojakson suorittamisesta, mikä edellyttää aina tentin tai muun opintojaksoon kuuluvan suorituksen hyväksyttyä suorittamista. Luentojen seuraamisesta ei ole mahdollista saada erillistä todistusta.