Palkka- ja henkilöstöhallinto – Kansainvälisten tilanteiden erikoistumisohjelma

5 Ulkomailta Suomeen tulevat työntekijät

(11.4.2024 lähikoulutus Helsingissä klo 9–16)

Rajoitetusti verovelvollisen verotus

 • Lähdeverotus ja VML:n mukainen verotus

Yleisesti verovelvollisen verotus

 • Progressiivinen ja avainhenkilöero

Kustannusten korvaukset kansainvälisissä tilanteissa

 • Työmatkakustannusten korvaukset
 • Muuttokustannukset, asettautumispalvelut jne.

Ulkomailta Suomeen tulevan sosiaaliturva

 • EU/ETA-maat
 • Sosiaaliturvasopimusmaat
 • Kolmannet maat

Työnantajavelvoitteet

 • Ennakonpidätyksen toimittaminen/lähdeveron periminen
  • Verosopimuksen palkka-artiklan huomioiminen ennakkoperinnässä
  • Nettopalkkasopimukset
 • Ilmoitusvelvollisuudet

6 Etätyö kansainvälisissä tilanteissa

(18.4.2024 klo 9 – 12 Teams-koulutus)

Mitä etätyöpolitiikkaa ja prosessia suunniteltaessa tulee huomioida?

 • Käytännön esimerkkinä Metson etätyöpolitiikka ja prosessi 

Suomesta etätyöhön ulkomaille – työntekijän verotus ja työnantajavelvoitteet

 • Nomad-viisumit/työluvat
 • Kiinteän toimipaikan syntyminen työskentelyvaltioon

Ulkomailta Suomeen – työntekijän verotus ja työnantajavelvoitteet

 • Voiko etätyö synnyttää kiinteän toimipaikan Suomeen?

Sosiaaliturva etätyössä

 • EU/ETA-alue
 • Sosiaaliturvasopimusmaat
 • Muut maat

7 Kansainvälisten työskentelytietojen ilmoittaminen tulorekisteriin ja muut työnantajamenettelyt

(Verkkokoulutus)

Ulkomailta Suomeen töihin tulevat henkilöt – velvoitteet

 • Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotukseen ja ilmoittamiseen vaikuttavia seikkoja
 • Ulkomaalaisen työntekijän rekisteröinti
 • Ulkomaisten työntekijöiden vakuuttamisvelvoitteet ja ilmoittaminen tulorekisteriin
 • Työnantajamenettelyt ja ilmoittaminen
 • Ulkomaisen vuokratyövoiman käyttö ja velvoitteet
 • Ilmoitettujen tietojen korjaaminen

Ulkomaille töihin lähtevät henkilöt – velvoitteet

 • Työnantajamenettely ja ilmoittaminen
 • Lisätiedot ulkomaantyöskentelyssä
 • Ilmoitettujen tietojen korjaaminen