Palkka- ja henkilöstöhallinto – Kansainvälisten tilanteiden erikoistumisohjelma

1 Orientaatio 6.3.2024 klo. 9.00–9.30 Teams

Orientaatiossa tutustut muihin ryhmäläisiin ja kouluttajiin. Kuulet tarkemmin erikoistumisohjelman eri osien sisällöistä ja niihin liittyvistä tehtävistä.

2 Verovelvollisuusasema ja verosopimuksen mukainen asuminen

(Verkkokoulutus)

Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus​

 • Verovelvollisuusaseman määrittely – sovellettavat säännökset?​
 • Mihin verovelvollisuusasema vaikuttaa?​

Verovelvollisuusasema kansainvälisissä työskentelytilanteissa​

 • Suomesta ulkomaille lähtevä työntekijä​
 • Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä​

Verosopimuksen mukainen asuminen​

 • Miten verosopimuksen mukainen asuinvaltio määritellään?​
 • Mihin verosopimuksen mukainen asuinvaltio vaikuttaa?

3 Suomesta ulkomaille lähtevät työntekijät

(20.03.2024 lähikoulutus Helsingissä klo 9-16)

Ulkomaankomennuspolitiikat ja -prosessi

Ulkomaankomennussopimus

Työntekijän verotus

 • Verosopimuksen palkka-artikla ja verotusoikeuden jakautuminen eri maiden välillä
 • 6kk sääntö
  • Soveltamisedellytykset
  • 6kk säännön alaisen palkan määrittely, myös etukäteen ja jälkikäteen maksettujen suoritusten verotuskohtelu
  • Ulkomaantyöskentelyn keskeytyminen ns. pakottavasta syystä
 • Ulkomaantyöskentelyn verotus silloin, kun 6kk sääntö ei sovellu
 • TVL 76 §:ssä säädetyt kustannusten korvaukset

Sosiaaliturva Suomesta ulkomaille lähdettäessä

 • EU/ETA-maat
 • Sosiaaliturvasopimusmaat
 • Kolmannet maat

Työnantajavelvoitteet

 • Ennakonpidätyksen toimittaminen ja ilmoittamisvelvollisuudet
  • Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen ennakkoperinnässä, jos työskentelyvaltio verottaa palkkatuloa
 • Työntekijän menettely, jos työnantaja ei ole käsitellyt palkkaa ennakkoperinnässä oikein

4 Työluvat Suomeen tultaessa

(Verkkokoulutus)

Erilaiset työ- ja oleskelulupatyypit Suomeen töihin tultaessa

Työntekijöiden ja työnantajien maahanmuuttoluvat ja velvoitteet sekä niiden arvioitu kesto