Kirjanpito-osaamisen vahvistaminen

Konkurssipesän taloushallinto
Koulutuksessa saat yleiskuvan konkurssimenettelyn tavoitteista ja tyypillisistä vaiheista sekä vahvistat osaamistasi konkurssipesän kirjanpidon laadinnan erityispiirteistä.