Kirjanpito-osaamisen vahvistaminen

Konkurssipesän taloushallinto
Koulutuksessa saat yleiskuvan konkurssimenettelyn tavoitteista ja tyypillisistä vaiheista sekä vahvistat osaamistasi konkurssipesän kirjanpidon laadinnan erityispiirteistä.
SVOP-rahasto
Tämän koulutuksen käytyäsi osaat tunnistaa keskeisiä svop-rahastoon liittyviä veroriskejä ja vaihtoehtoja näiden riskien välttämiseksi.