Erityisosaamisen vahvistaminen: Kansainvälinen arvonlisäverotus

Kuljetusvastuun ja toimituslausekkeiden vaikutus EU-tavarakaupan ALV-käsittelyyn
Yritysten välisen EU-tavarakaupan eli yhteisökaupan ALV-säännökset muuttuivat vuoden 2020 alussa. Tässä verkkokoulutuksessa käydään esimerkkien avulla kattavasti läpi kyseisen uuden säännöksen sisältöä ja sen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ALV-käsittelyyn suomalaisten yritysten erilaisissa EU-kauppatilanteissa.