Jatkuvuusperiaatteen soveltaminen tilinpäätöksessä

Jatkuvuusperiaatteen soveltaminen tilinpäätöksessä

Taloudellisten vaikeuksien ilmetessä yhtiön tuloksen ja erityisesti oman pääoman määrän olennaisena alenemisena, korostuu kirjanpitolaissa säädettyjen tilinpäätösperiaatteiden huolellisen noudattamisen vaatimus. Tästä syystä on tilinpäätösten laatijoiden ja toteuttajien perusteltua palauttaa mieliin kirjanpitolain 3 luvun ensimmäiset säännökset (3:1–3 §§).

Sisältö avautuu Taloushallintoliiton jäsenille. Jos olet töissä jäsenyrityksessä kirjaudu sisään tai lue ohjeet

Kirjaudu sisään