jasenalue

Artikkelit jäsenaluesisällöille

Vain jäsenille
Ohjeita ja oppaita jäsenille
Olemme koonneet jäsentemme käyttöön runsaasti erilaista materiaalia – oppaita, ohjeita ja pohjia. Jos jokin askarruttaa tai kaipaat lisäohjeistusta, otathan yhteyttä,…
Vain jäsenille
Tase-erittelystä liitetietotositteeksi
Kirjallinen etukäteisdokumentaatio, kuten inventaariohjeistus, on osaltaan varmistamassa tilinpäätökseen sisältyvien erien arvon luotettavuutta.
Vain jäsenille
Tase-erittelyjen laadinta käytännössä
Tase-erittelyjen laatimisesta on vastuussa yrityksen kirjanpitoasioiden vastuuhenkilö, esim. talousjohtaja ja osakeyhtiössä viime kädessä toimitusjohtaja tai hallitus.
Vain jäsenille
Jatkuvuuden periaate ja tilintarkastus
Tilintarkastajan velvollisuutena on tehdä johtopäätökset siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta.