jasenalue

Artikkelit jäsenaluesisällöille

Vain jäsenille
Jatkuvuuden periaate ja tilintarkastus
Tilintarkastajan velvollisuutena on tehdä johtopäätökset siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta.
Vain jäsenille
Tilinpäätöksen laatijoiden velvollisuudet
Pienyritysten on esitettävä liitetietona tiedot tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista, jotka eivät ilmene muuten tilinpäätöksestä sekä arvio tällaisten tapahtumien taloudellisesta merkityksestä.
Vain jäsenille
Jatkuvuusperiaatteen soveltaminen tilinpäätöksessä
Tässä ohjeessa avataan sitä, miten taloudellisten vaikeuksien ilmetessä yhtiön tuloksen – ja erityisesti oman pääoman määrän olennaisena alenemisena – korostuu kirjanpitolaissa säädettyjen tilinpäätösperiaatteiden huolellisen noudattamisen vaatimus.
Vain jäsenille
Takaisinsaantikanteet
Takaisinsaannissa pesänhoitaja hakee esimerkiksi konkurssivelallisen suorittamien maksujen peräyttämistä takaisin konkurssipesälle.
Vain jäsenille
Kirjanpidon laatimisesta aiheutuneet saatavat
Asiakkaan taloudellisen tilan heikentyessä on tärkeää, että tilitoimisto pitää kiinni riittävän tiheästä laskutussyklistä sekä normaaleista maksumuistutus-​ ja perintäkäytännöistä.
Vain jäsenille
Kirjanpitoaineiston luovuttaminen
Jos tilitoimisto on hoitanut konkurssin tehneen yrityksen kirjanpitoa, sen on luovutettava hallussaan oleva kirjanpitoaineisto pyydettäessä pesänhoitajalle.