jasenalue

Artikkelit jäsenaluesisällöille

Vain jäsenille
Tilinpäätöksen laatijoiden velvollisuudet
Pienyritysten on esitettävä liitetietona tiedot tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista, jotka eivät ilmene muuten tilinpäätöksestä sekä arvio tällaisten tapahtumien taloudellisesta merkityksestä.
Vain jäsenille
Jatkuvuusperiaatteen soveltaminen tilinpäätöksessä
Tässä ohjeessa avataan sitä, miten taloudellisten vaikeuksien ilmetessä yhtiön tuloksen – ja erityisesti oman pääoman määrän olennaisena alenemisena – korostuu kirjanpitolaissa säädettyjen tilinpäätösperiaatteiden huolellisen noudattamisen vaatimus.
Vain jäsenille
Takaisinsaantikanteet
Takaisinsaannissa pesänhoitaja hakee esimerkiksi konkurssivelallisen suorittamien maksujen peräyttämistä takaisin konkurssipesälle.
Vain jäsenille
Kirjanpidon laatimisesta aiheutuneet saatavat
Asiakkaan taloudellisen tilan heikentyessä on tärkeää, että tilitoimisto pitää kiinni riittävän tiheästä laskutussyklistä sekä normaaleista maksumuistutus-​ ja perintäkäytännöistä.
Vain jäsenille
Kirjanpitoaineiston luovuttaminen
Jos tilitoimisto on hoitanut konkurssin tehneen yrityksen kirjanpitoa, sen on luovutettava hallussaan oleva kirjanpitoaineisto pyydettäessä pesänhoitajalle.
Vain jäsenille
Asiakkaan konkurssi
TAL2018 päivityksen muotoilussa on huomioitu konkurssilain ja yrityssaneerauslain vaatimukset.
Vain jäsenille
Toiminimi osakeyhtiöksi ilman osakepääomaa
Kun toiminimiyrittäjä siirtyy osakeyhtiömuotoon, yrittäjä voi perustaa osakeyhtiön nimellisarvottomassa järjestelmässä ilman osakepääomaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla.