Verotarkastus – verovelvollisen oikeudet ja velvollisuudet

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Käytännön kokemuksia verotarkastuksesta.

Verotarkastus on verovalvonnan erityismuoto, jossa tarkastuksen kohteena on verovelvollisen toiminnan laajuus, kirjanpidon luotettavuus ja paikkansapitävyys sekä se, onko verolainsäädäntöä noudatettu ja tiedot ilmoitettu oikein veroviranomaisille. Verotarkastajan yhteydenotto saattaa aiheuttaa monissa yrityksen omistajissa ristiriitaisia tunteita, vaikka yrityksen taloushallinto olisikin hoidettu moitteetta. Huolta aiheuttaa erityisesti se, jos jo etukäteen tiedetään yrityksen lipsuneen harmaalle alueelle vaikkapa yrittäjälle maksettujen kulukorvausten osalta.

Koulutuksessa käydään läpi oikean elämän case-esimerkkejä verotarkastuksesta ja pohditaan sitä, miten kirjanpitäjä voi olla asiakkaan apuna tarkastuksen aikana.

Koulutusmateriaali:
Aineisto sisältää 29 sivua (56 diaa)

Monivalintatehtäviä yhteensä:
10 kpl

Koulutusvideoiden kesto yhteensä:
40 min

Kouluttaja:
Kari Alhola, CEO, yrittäjä, veroasiantuntija

Koulutuksen läpikäyntiin kannattaa varata noin tunti. Koulutuksessa käydään läpi verotarkastuksen eri vaiheet ja miten verotarkastukseen tulisi valmistautua. Saat tietoa, mitä verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus sisältää eli mitä viranomaiselle pitää kertoa ja mitä ei. Kuulet myös itsekriminointisuojasta ja kaksoisrangaistavuuden kiellosta. Koulutuksessa tarkastellaan lisäksi asian rikosprosessiin siirtymisen vaikutuksia verotarkastukseen.

Koulutuksen sisältö:

  • Tilitoimiston rooli yrittäjän apuna vai tukena – miten ja milloin?
  • Verotarkastuksen kauhun hetket ja voiton riemut
  • Verovelvollisen tiedonantovelvollisuus vs. itsekriminointisuoja
  • Ns. kaksoisrangaistavuuden kielto verotarkastuksessa
  • Rikosprosessiin siirtyminen – miten vaikuttaa verotarkastukseen?

Koulutus on julkaistu syyskuussa 2023.

Kohteen Verkkokoulutus sisältö

Osa 1: Tilitoimiston rooli yrittäjän apuna vai tukena
Osa 2: Verovelvollisen tiedonantovelvollisuus
Osa 3: Rikosprosessiin siirtyminen