Rahanpesun estämisen perusteet

Tilauksen tila
Ei liittynyt
Hinta
Maksullinen verkkokurssi, myynti verkkokaupan kautta
Aloita
Tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä suljettu

Rahanpesun ja terrorismin rahoitus on osa-alue, jonka sääntely kiristyy jatkuvasti ja sitä kautta myös tilitoimistojen velvollisuudet laajenevat. Valvonnan kiristyessä taloushallinnon ammattilaiset joutuvat jatkossa yhtä enemmän pohtimaan, milloin lain ja viranomaisen vaatimukset on täytetty riittävällä tavalla ja toisaalta miten toimia vastuullisesti yhteiskunnan kannalta.

Tämä koulutus on suunnattu kaikille ilmoitusvelvollisten tilitoimistojen työntekijöille ja sen tavoitteena on antaa selkeä läpileikkaus rahanpesun estämisen ja terrorismin rahoituksen perusteista. Koulutuksessa käydään läpi aihealue siitä alkaen, mitä rahanpesu on ja miksi sitä pyritään estämään. Koulutuksen aikana syvennytään lain asettamiin vaatimuksiin ja keskeisiin velvollisuuksiin sekä riskiarvion tärkeyteen. Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää, miksi riskiarvio tulee laatia perusteellisesti, mitä asiakkaan tunteminen on ja millä laajuudella asiakkaat tulee tuntea. Lisäksi tavoitteena on kuvata selkeällä tavalla, mitä selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa. Lopuksi käymme vielä läpi vaatimukset ilmoitusvelvollisen henkilöstön sisäisestä ohjeistuksesta ja henkilöstön koulutuksesta. Mukaan on otettu myös tiivis osio pakotteista, joka on nykyään tiivis osa rahanpesun estämistyötä.

Koulutuksen jälkeen ymmärrät 

  • miksi rahanpesun estämistyö on niin keskeisessä asemassa myös tilitoimistojen näkökulmasta
  • mitkä ovat pakolliset toimet sekä vaatimukset tarvittavalle dokumentaatiolle. 
  • rahanpesun estämisen kokonaisuuden niin, että osaat soveltaa oppimaasi käytännössä asiakaskohtaamisissa sekä osaamisen kehittämisessä.

Koulutusmateriaali:
Aineisto sisältää 32 sivua (61 diaa)

Monivalintatehtäviä yhteensä:
47 tehtävää

Koulutusvideoiden kesto yhteensä:
2 tuntia 52 minuuttia

Kouluttaja:
Inka Kärkkäinen, counsel, rahanpesun estämisen asiantuntija

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa on seitsemän osaa. Osat sisältävät koulutusvideoita ja niihin liittyviä tehtäviä.

  • Osa 1: Rahanpesu ja terrorismin rahoitus
  • Osa 2: Rahanpesulaki ja ilmoitusvelvollisuus
  • Osa 3: Riskiarvio
  • Osa 4: Asiakkaan tunteminen
  • Osa 5: Selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus
  • Osa 6: Sisäinen ohjeistus ja henkilöstö
  • Osa 7: Pakotteet

Koulutus on julkaistu syyskuussa 2023.

Kohteen Verkkokoulutus sisältö

Osa 1: Rahanpesu ja terrorismin rahoitus
Osa 2: Rahanpesulaki ja ilmoitusvelvollisuus
Osa 3: Rahanpesun riskiarvio
Osa 4: Asiakkaan tunteminen
Osa 5: Selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus
Osa 6: Sisäinen ohjeistus ja henkilöstö
Osa 7: Pakotteet
Kohteen Oppitunti sisältö